facebook

Kostenindicatie gastouderopvang

Aanmelden gastouderopvang

Gegevens

Voornaam Gaat naar de basisschool Opvanguren per maand
       
Bereken uren per maand.

Kinderopvang via Berend Botje komt in aanmerking voor de inkomensafhankelijke tegemoetkoming via de Belastingdienst: de kinderopvangtoeslag (KOT).

Wij zijn ‘Toeslagendienstverlener’ voor de Belastingdienst en fungeren voor hen als officieel Hulp- en InformatiePunt (HIP). Het aanvragen en wijzigen van uw kinderopvangtoeslag is bij ons dan ook in vertrouwde handen. Het verzorgen van de kinderopvangtoeslag voor gastouderopvang is complex. In ons comfortpakket is deze service kosteloos inbegrepen.

Om een betrouwbare berekening van de kinderopvangtoeslag en uw eigen bijdrage te kunnen maken, is het van belang dat u een nauwkeurige inschatting maakt van uw toetsingsinkomen. U kunt uw toetsingsinkomen hier berekenen. Vul uw toetsingsinkomen zonder komma of punt in.

Kies hier 'Nee' als u geen toetsingsinkomen wilt opgeven. Er wordt dan bij 'Bereken' geen rekeninggehouden met kinderopvangtoeslag.* verplicht veld

Resultaat

Voer één of meerdere kinderen in en druk op de knop bereken een de kostenindicatie te tonen

Download

Heeft u nog geen naam voor uw baby, vul dan 'baby' in.


Gaat uw kind, op het moment dat u opvang wenst, naar de basisschool?


Noteer bij flexibele opvang een schatting van de benodigde uren per maand.

Noteer minuten in decimale waarden, dus een half uur als .5 en een kwartier als .25. Gebruik een punt of komma om uren van minuten te scheiden.Gaat uw kind, op het moment dat u opvang wenst, naar de basisschool?

Vanaf startdatum opvang t/m december.


Opvang in de avonduren en 's nachts is ook mogelijk. Maak in dat geval zelf een inschatting van de benodigde opvanguren, zonder gebruik te maken van deze rekentool.

Klik op de knop 'bereken' om verder te gaan met aanmelden.

Heeft u alle gegevens correct ingevuld en gecontroleerd?

Vanuit de wet zijn wij verplicht een aantal persoonlijke gegevens van uw gezin op te nemen in onze administratie.

Kinderopvang Berend Botje Kinderopvang Berend Botje

8,4