​​​​​​

BHV medisch/Nikta

Voor wie

Pedagogisch medewerkers, medewerkers Centraal Bureau en leidinggevenden

Inhoudelijke informatie

Eerste hulp kunnen verlenen aan kinderen en volwassenen is erg belangrijk. Jij bent degene die er als eerste bij is als er iets gebeurt op de groep of op kantoor. Daarom wil je natuurlijk weten wat je wel, maar ook wat je niet moet doen wanneer hulp nodig is. Deze cursus BHV medisch/Nikta is bedoeld voor medewerkers die de cursus voor het eerst willen volgen, maar ook voor medewerkers die de cursus moeten herhalen om de geldigheid van hun EHBO-diploma te behouden.

De BHV cursus inclusief kinder-EHBO bestaat uit twee avonden;

  • één avond het BHV medische deel, inclusief de Kinder-EHBO met Nikta certificering
  • één avond over het brandgedeelte

Het BHV medische deel wordt gevolgd in het najaar. Het accent van het medische deel ligt op de reanimatie van baby, kind en volwassene. Tevens zullen de levensreddende handelingen en het verbinden van een wond worden getraind. Het brandgedeelte wordt gevolgd in het voorjaar.

E-learning en praktijkavond
De cursus bestaat uit een e-learning module die je thuis volgt en een praktijkbijeenkomst. De e-learning module neemt ongeveer een uur in beslag en moet vóór de praktijkbijeenkomst afgerond zijn. Na het behalen van beide onderdelen, ontvang je een Nikta certificaat dat 1 jaar geldig is. Om de geldigheid te behouden, nodigt Berend Botje je elk jaar uit om deel te nemen aan de herhalingscursus.

BHV medisch/Nikta