Aanmelden kinderopvang!

De Berend Botje-app

Voor kinderdagverblijf, peuterspeelgroep & BSO
Berend Botje observeert, verzorgt, stimuleert en begeleidt je kind. We delen onze bevindingen graag met jou, want we hebben oog en aandacht voor kind én ouder. Om je beter, uitgebreider en sneller te informeren over de opvang van je kind maken we gebruik van de Berend Botje-app.

Een duidelijk beeld
Wij willen je graag een duidelijk beeld geven van wat er zich afspeelt tussen het brengen en het halen van je kind. Welke activiteiten ondernemen we, met wie speelt je kind, hoe verloopt het eten en slapen? Via de Berend Botje-app ontvang je snel en simpel een schat aan informatie over de opvang van je kind. Dit goed beveiligde ouderportaal kun je bekijken op je smartphone, tablet, laptop of pc.

Handig & efficiënt
Een extra voordeel is dat de app verbonden is met ons centrale computerprogramma. Hierdoor kunnen we diverse administratieve handelingen efficiënter en inzichtelijker maken voor zowel ouders als de medewerkers op de groep. Denk aan het aanvragen van extra dagen of ruildagen.  

Functies in de app
Een aantal voorbeelden van wat er met de Berend Botje-app mogelijk is:

  • Digitaal heen-en-weer-schriftje / dagverslag
  • Persoonlijk fotoalbum
  • Nieuwsberichten
  • Doorgeven van afwezigheid/vakanties
  • Indienen verzoek ruildagen of extra opvang
  • Gemakkelijk bijhouden aan- en afwezigheid van kinderen op de groep
  • Facturen & jaaropgave


De app is eenvoudig te downloaden en bevat een duidelijke handleiding. Deze extra service bieden we gratis aan.