Aanmelden kinderopvang!

De Berend Botje-app

Voor kinderdagverblijf, peuterspeelgroep & BSO
Berend Botje observeert, verzorgt, stimuleert en begeleidt je kind. We delen onze  bevindingen graag met jou, want we hebben oog en aandacht voor kind én ouder. Wij willen je graag beter, uitgebreider en sneller te informeren over de opvang van je kind: de Berend Botje-app.

Een goed beeld
Wij willen je graag een goed beeld geven van wat er zich afspeelt tussen het brengen en het halen van je kind. Welke activiteiten ondernemen we, met wie speelt je kind, hoe gaat het eten en slapen? De Berend Botje-app is een ouderportaal dat je kunt bekijken op smartphone of tablet, maar ook gewoon via laptop of pc. Zo krijg je heel makkelijk en via een goed beveiligde omgeving een schat aan informatie over de opvang van je kind.

Handig & efficiënt
Een extra voordeel is dat de app verbonden is met ons centrale computerprogramma. Hierdoor kunnen we diverse administratieve handelingen efficiënter en inzichtelijker maken voor zowel ouders als voor onze medewerkers op de groep. Denk aan het aanvragen van extra dagen of ruildagen.  

Reacties en voortgang
De app wordt inmiddels al op veel kinderdagverblijven en bso-locaties gebruikt. We breiden dat aantal natuurlijk steeds verder uit. Dat doen we geleidelijk en zorgvuldig, zodat ouders en medewerkers goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en toepassingen van de app. De reacties zijn tot nu toe erg enthousiast! 'Superleuk om onderweg in de trein foto's te zien van mijn dochtertje.' 'Erg handig dat ik 's avonds thuis een ruildag aan kan vragen.' 'Foto's maken van de kinderen en ze delen met de ouders gaat veel makkelijker!'

Functies in de app
Een aantal voorbeelden van wat er met de Berend Botje-app mogelijk is:

  • Digitaal heen-en-weer-schriftje / dagverslag
  • Persoonlijk fotoalbum
  • Nieuwsberichten
  • Doorgeven van afwezigheid/vakanties
  • Indienen verzoek ruildagen of extra opvang
  • Gemakkelijk bijhouden aan- en afwezigheid van kinderen op de groep
  • Facturen & jaaropgave


Natuurlijk zorgen we voor een duidelijke handleiding en uitleg, is de app makkelijk te downloaden en breed toepasbaar en bieden we deze extra service gratis aan.