​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Contactmomenten

Tijdens de hele opvangperiode van je kind zijn er regelmatig vaste contactmomenten tussen ouders en Berend Botje. Het belangrijkste dat je als ouder moet weten is dat je altijd contact met ons op kunt nemen als je dat wilt. Bijvoorbeeld met:

 • De pedagogisch medewerker op de groep
 • Je locatieleidinggevende
 • Een medewerker op kantoor (binnendienst)
 • Onze orthopedagoog
 • Je bemiddelingsmedewerker

We informeren je graag

Wij nemen ook graag contact met jou op. Dat doen we op verschillende manieren en momenten, zowel persoonlijk als digitaal. Denk hierbij aan nieuwsbrieven per mail en via de Berend Botje OuderApp voor alle klanten van onze kinderdagverblijven en bso's. Dit betreft bijvoorbeeld nieuws over interessante ontwikkelingen over kinderopvang, pedagogische tips, nieuws over Berend Botje, roosterwijzigingen of personeelsnieuws.

We nodigen je van harte uit om je vragen of twijfels aan ons uit te spreken. Je kunt er op rekenen dat onze medewerkers contact met je opnemen als je iets met je willen bespreken over je kind. We delen graag onze kennis en ervaring met je.

Contactmomenten - Kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang

 • We beginnen altijd met een uitgebreid intakegesprek om jullie te leren kennen
 • Er is altijd gelegenheid voor bijpraten tijdens de overdracht bij het halen en brengen
 • Na twee maanden opvang nodigen we je uit voor een tussentijdse evaluatie
 • In ons kindvolgsysteem leggen we observaties vast over de ontwikkeling van je kind
 • We nodigen je regelmatig uit voor een 10-minutengesprek over de voortgang
 • Aan het eind van de opvang houden we een eindgesprek
 • Als kinderen vier jaar worden, maken we een overdrachtsformulier voor de basisschool

Contactmomenten - Gastouderopvang

 • We beginnen altijd met een uitgebreid intakegesprek om jullie te leren kennen
 • Jouw keuze van servicepakket (comfort of basis) bepaalt het aantal contactmomenten
 • Voor alle ouders geldt dat we minimaal eens per jaar de opvang met je evalueren
 • Je kunt altijd bellen of mailen met je bemiddelingsmedewerker, bijvoorbeeld voor het vinden van noodopvang bij ziekte van je gastouder
 • Onze bemiddelingsmedewerkers bezoeken alle gastouders minstens twee keer per jaar voor een risico-inventarisatie en een voortgangsgesprek