​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Meepraten en meedenken over kwaliteit

Berend Botje vindt de stem en inbreng van elke ouder belangrijk. Jullie mening wordt zeer op prijs gesteld. Daarom:

  • Heeft iedere locatie een eigen oudercommissie
  • Is er daarnaast een centrale oudercommissie waarin uit alle oudercommissies een vertegenwoordiger is die regelmatig gezamenlijk overleggen.

Wat doen de oudercommissies?

  • De oudercommissies overleggen met en geven advies aan het management van Berend Botje.
  • Ze geven informatie aan de ouders en zijn hun aanspreekpunt.
  • Ze organiseren in samenwerking met Berend Botje verschillende evenementen en activiteiten, zoals themabijeenkomsten en informatieavonden

Wil jij lid worden van de oudercommissie?

Lid zijn van de oudercommissie is erg leuk en leerzaam. Je doet nieuwe bestuurlijke ervaring op en je breidt je netwerk uit. Je bent meer betrokken bij de kinderopvang van je kind en je kunt in samenwerking met Berend Botje meedenken over het verbeteren van de opvang.

De oudercommissie vergadert drie keer per jaar en daarnaast geef je eenmaal per kwartaal advies over diverse documenten. Dit laatste zal per keer 1 tot 1,5 uur tijd kosten (lezen en reageren). 

Lijkt dit jou leuk en wil je ons graag helpen? Meld je dan aan voor de oudercommissie via managementassistenten@berendbotje.nl. Of kom een keer geheel vrijblijvend een vergadering bijwonen. Wil je eerst meer informatie dan kun je ook terecht bij de leidinggevende van je locatie.

Contact

Wij luisteren graag naar jullie. Via het contactformulier kun je opmerkingen, suggesties en ideeën doorgeven.