Aanmelden kinderopvang!

Meepraten en meedenken over kwaliteit

Berend Botje vindt de stem en inbreng van elke ouder belangrijk. Jullie mening wordt zeer op prijs gesteld. Daarom:

  • Heeft iedere locatie een eigen oudercommissie
  • Is er daarnaast een centrale oudercommissie waarin uit alle oudercommissies een afgevaardigde vertegenwoordigd is die regelmatig gezamenlijk overleggen.

 

Wat doen de oudercommissies?

  • Ze overleggen met en adviseren het management van Berend Botje
  • Geven informatie richting de ouders
  • Zijn een aanspreekpunt voor de ouders
  • Organiseren in samenwerking met Berend Botje activiteiten, zoals themabijeenkomsten en informatieavonden

Wij luisteren graag naar jullie. Via het contactformulier kun je opmerkingen, suggesties en ideeën doorgeven en/of je aanmelden als lid van een van de oudercommissies.

Overzicht leden oudercommissie locatie