​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Meest gestelde vragen over het coronavirus

Op deze pagina vind je de meest gestelde vragen met betrekking tot het coronavirus en onze kinderopvang.

Nauw contact met de GGD
Om het virus te signaleren en de mogelijke verspreiding ervan te voorkomen, hebben wij regelmatig contact met de GGD. Wij volgen de adviezen van de GGD, het RIVM en de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Information about the coronavirus and child care
The Childcare Parents Representation Organisation (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, BOinK) has set up a decision tree. With this tool you can check if your child is allowed to attend childcare or primary school. This decision tree answers when your child should stay home, how long it has to stay home and when it should be tested. When you have any questions or when you are in doubt about the outcome of the decision tree, call us on 088 233 7180 or send a mail to kindercentrum@berendbotje.nl.

 

1. Mag mijn verkouden kind naar de opvang komen?

Als je kind verkouden of ziek is, dan kun je met behulp van de beslisboom eenvoudig beoordelen of je kind wel of niet naar de opvang mag. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM. 

Hieronder vind je de meest recente beslisboom.

Twijfel je of je kind wel of niet naar de opvang kan? Neem dan contact op met je gastouder of de pedagogisch medewerker op de groep. Je kan ook bellen naar 088-2337180.

2. Welke maatregelen hebben jullie genomen om de opvang zo veilig mogelijk te maken?

De veiligheid van de kinderen, ouders en onze medewerkers is in deze tijd belangrijk. Daarom hebben we extra maatregelen vastgesteld voor onze locaties en de gastouders. 

Locaties
Voor alle locaties gelden de algemene maatregelen die hieronder staan. Daarnaast gelden voor elke locatie nog specifieke maatregelen. 

       Algemene maatregelen

 • Ouders en medewerkers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor ouders onderling.
 • Kinderen hoeven niet 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, ook niet tot de medewerkers. 
 • Als kinderen gezondheidsklachten hebben, kunnen ouders met behulp van de beslisboom beoordelen of een kind wel of niet naar de opvang kan (zie ook vraag 3). Krijgt een kind klachten tijdens de opvang, dan kan het zijn dat we de ouders vragen om het kind op te halen. 
 • Kinderen mogen niet naar de opvang komen als een van de gezinsleden benauwdheidsklachten of koorts (boven 38 graden Celsius) heeft.
 • Als een kind een dag niet komt, dan melden ouders hem/haar af via de Berend Botje OuderApp
 • Groepen worden zoveel mogelijk gescheiden van elkaar opgevangen.
 • Opvangruimtes en andere ruimtes worden elke dag regelmatig gelucht als de groep verlaten is. 

       Brengen en halen

 • Kinderen worden gebracht en gehaald door maximaal één volwassene.
 • Ouders dragen ook buiten een mondneusmasker tijdens het brengen en halen.
 • Ouders komen niet binnen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Als ze binnen komen ontsmetten ze de handen en dragen ze een mondneusmasker.
 • De jas en schoenen van de kinderen worden aan gelaten, deze trekken de medewerkers uit.
 • Baby’s worden overgedragen via de Maxi-Cosi, een wipper of speelkleed. Zo kunnen ouders en medewerkers op 1,5 meter afstand van elkaar blijven.
 • De overdracht vindt plaats via het logboek. Tijdens het brengen en halen beperken we het contact zoveel mogelijk. 

Alle locatiespecifieke afspraken over het brengen en halen van de kinderen zijn terug te vinden in de Berend Botje OuderApp onder 'Mijn locatie' en dan het kopje 'Informatie over corona'.

Gastouderopvang
Voor de gastouderopvang zijn algemene maatregelen vastgelegd in een speciaal protocol. Dit protocol 'Veiligheid & Gezondheid n.a.v. corona' staat op het gast.ouderportaal. Daarnaast heeft elke gastouder specifieke maatregelen genomen om de opvang zo veilig mogelijk te maken. Deze kun je opvragen bij je gastouder.

3. Mijn gastouder kan geen opvang bieden. Wat nu?

Als je gastouder of een van de huisgenoten ziek is, kan het zijn dat ze geen opvang kan bieden aan je kind. De gastouder beoordeelt door middel van de beslisboom 12+ - thuisblijven of naar school/werk? of ze wel of geen opvang mag bieden.

Kan je gastouder tijdelijk geen opvang bieden, neem dan contact op met je bemiddelingsmedewerker. 

4. Ik ben in een risicogebied geweest. Mag mijn kind dan naar de opvang?

Nee, je kind mag dan 5 tot 10 dagen niet naar de opvang. Als je met jouw gezin in een risicogebied bent geweest, moet je hele gezin na thuiskomst maximaal 10 dagen in quarantaine. Je kunt de duur van de quarantaine eventueel verkorten door op dag 5 te testen op corona. Als die test negatief is, kun je de quarantaine beëindigen. 

Krijg je tijdens de quarantaine klachten, dan moet je je meteen laten testen. Is de testuitslag negatief en ben je voor dag 5 getest? Dan blijf je in quarantaine omdat je nog corona kunt ontwikkelen. Je kunt op dag 5 opnieuw een test doen. Als die testuitslag negatief is, kun je uit quarantaine. Maar blijf je altijd aan de basisregels houden. Op de site van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over. 

Ben je gastouder, dan mag je tijdens de quarantaine geen opvang bieden. Moet je in quarantaine, informeer dan zo snel mogelijk jouw klanten en je bemiddelingsmedewerker hierover. 

5. Mijn kind moet worden getest, hoe werkt dat?

Indien je je kind wilt laten testen op corona kun je telefonisch een afspraak maken via 0800-1202. De GGD informeert je vervolgens op welke manier (jonge) kinderen in jouw regio worden getest. Zij hebben extra aandacht voor jongere kinderen die getest worden. In de teststraten nemen zij bijvoorbeeld meer tijd voor de test. Sommige GGD locaties hebben een speciale testlijn voor kinderen of medewerkers die gespecialiseerd zijn in het afnemen van de test bij kinderen. Meer uitleg hierover en meer informatie over de verschillende manieren van afnemen van de test, vind je op de website van het RIVM

Filmpje coronatest voor kinderen
De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft ook een filmpje gemaakt waarin zij uitleg geven over een coronatest bij kinderen.

6. Wat als mijn kind in quarantaine moet?

Indien je kind op de groep in contact is geweest met een besmet kind/pedagogisch medewerker, dan betekent dit het volgende:

Kinderen 10 dagen in quarantaine
Alle kinderen op de groep gaan de dag nadat zij met de besmette persoon in contact zijn geweest, 10 dagen in quarantaine. Is je kind na 10 dagen (nog steeds) klachtenvrij, dan mag je kind weer naar de opvang komen.

Je kunt besluiten om je kind te laten testen. In dat geval blijft je kind 5 dagen in quarantaine. Na deze 5 dagen kun je je kind laten testen. Het testen verloopt via de GGD, een thuistest is niet voldoende. Totdat de uitslag bekend is, blijft je kind binnen. Is de uitslag vervolgens negatief, dan kan je kind weer naar de opvang komen.

Afmelden in de OuderApp
De kinderen worden voor 5 dagen door ons afgemeld in de Berend Botje OuderApp. Kies je ervoor om je kind niet te laten testen en blijft je kind dus 10 dagen in quarantaine, dan verzoeken wij je jouw kind ook voor de overige dagen af te melden in de OuderApp. Je kunt het ook doorgeven aan je locatieleidinggevende, dan doet zij dit voor je.

De dagen dat je kind in quarantaine dient te blijven, kunnen wanneer mogelijk deels geruild worden in overleg. Dit kan indien de groepsgrootte en de bezetting dit toelaat.

Gezinsleden/huisgenoten en bezoek
De andere gezinsleden hoeven niet in quarantaine, tenzij iemand corona gerelateerde klachten krijgt. Zo lang je kind in quarantaine zit, is het de bedoeling dat er thuis geen bezoek langskomt.

Testen bij de GGD
De GGD werkt sinds kort met een speciale kindvriendelijke testmethode. Voor kinderen tot 7 jaar kun je een testafspraak maken via 0800 - 1202. Voor kinderen vanaf 7 jaar kun je telefonisch een testafspraak maken óf online met een eigen DigiD. In het geval je kind nog geen DigiD heeft, adviseren we je deze aan te vragen via www.digid.nl. Via de DigiD ontvang je bovendien sneller de uitslag. Vindt je kind de test spannend, dan kun je het best een telefonische afspraak maken. De GGD plant in dat geval extra tijd in voor de test. Meer uitleg over de verschillende manieren van afnemen van de test, vind je op de website van het RIVM. In het voorlichtingsfilmpje van de GGD en de Brancheorganisatie Kinderopvang wordt duidelijk uitgelegd hoe de coronatest bij kinderen werkt.

Je kind wel/niet laten testen: informeer ons!
Wij vragen je ons zo spoedig mogelijk te informeren of je je kind al dan niet laat testen als dit nog niet bij ons bekend is. Dit kun je doen een mailtje te sturen naar je locatieleidinggevende of via een berichtje in de OuderApp. Het is belangrijk om ons hiervan op de hoogte te stellen. Zo kunnen wij zorgen voor een passende personeelsbezetting en een passend programma voor de kinderen die naar de kinderopvang komen.

7. Ik heb een andere vraag. Bij wie kan ik terecht?

We horen het graag als je een vraag hebt over het coronavirus en kinderopvang.

 • Gaat jouw kind naar één van onze locaties, dan kun je terecht bij de leidinggevende van jouw locatie. Je kunt ook één van onze collega's van de binnendienst bellen via 088-2337180. Zij helpen je graag verder.
 • Gaat jouw kind naar een gastouder, stel je vraag dan aan je gastouder of bemiddelingsmedewerker.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.