​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Mannelijke pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Van alle pedagogisch medewerkers die in Nederland in de kinderopvang werken, is slechts 4% man. Binnen Berend Botje hebben we 10 mannelijke pedagogisch medewerkers, tegenover zo’n 400 vrouwen. Wij zijn voorstander van (meer) mannelijke pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en vertellen je graag waarom.

Mannelijke pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Wist je bijvoorbeeld dat: 

  • mannen en vrouwen van elkaar verschillen in contact met de kinderen en het spel van de kinderen? Mannen in de kinderopvang bieden vaak andere activiteiten aan, zoals timmeren, stoeien en klimmen. Zij nemen vaak ook actiever deel aan deze activiteiten.
  • jongens zich beter begrepen voelen door een man? Jongens zijn van nature vaak iets drukker dan meisjes, hebben meer beweging nodig en maken meer geluid. Vrouwen vinden dit gedrag soms lastig, terwijl mannen dit beter herkennen en hier beter op kunnen aansluiten.
  • het activiteitenaanbod van mannelijke pedagogisch medewerkers voor alle kinderen goed is? Bouwen is bijvoorbeeld goed voor het ruimtelijk inzicht, klimmen voor de motorische ontwikkeling en alle vormen van fysiek spel zijn goed voor het zelfvertrouwen van kinderen.
  • kinderen dankzij de aanwezigheid van mannelijke pedagogisch medewerkers leren dat bepaalde taken niet toebehoren aan een bepaald geslacht? Wij zien graag meisjes die bouwvakker willen worden, jongens die pedagogisch medewerker willen worden, vrouwen die de vuilnis buiten zetten, mannen die het huishouden doen. Door gevarieerde voorbeelden zullen onze kinderen in de toekomst zich ook vrijer voelen om te worden wat zij écht willen zijn.

In de verschillen tussen mannen en vrouwen willen we graag een nuance aanbrengen. De eigenschappen die over het algemeen aan een man of vrouw worden toegeschreven, gelden net zo goed voor het andere geslacht. Veel vrouwen hebben bijvoorbeeld ‘mannelijke’ eigenschappen, terwijl sommige mannen meer voldoen aan de eigenschappen die over het algemeen bij vrouwen horen. We zijn blij met verschillende mensen met verschillende talenten en karaktereigenschappen!