​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Bouw van 2 Kindcentra in Hoogwoud en Spanbroek weer stukje dichterbij

03-05-2021

Samen met de gemeente Opmeer, stichting SKO Westfriesland en Stichting Allure ondertekende Berend Botje vorige week een bouwheerovereenkomst met betrekking tot het ontwerpen en bouwen van de twee Kindcentra in Opmeer-Spanbroek en Hoogwoud. Naar verwachting is het Kindcentrum Hoogwoud in de zomer van 2024 gereed en in Opmeer-Spanbroek in 2025.

In het Kindcentrum in Hoogwoud krijgen de basisscholen De Adelaar en De Wulfram een plek, samen met Kinderopvang Berend Botje en muziekeducatie. In het Kindcentrum in de kern Opmeer-Spanbroek komen drie basisscholen: de Bonifatiusschool, De Akker en ’t Ruimteschip, samen met Kinderopvang Berend Botje, muziekeducatie, het consultatiebureau en de bibliotheek. Berend Botje biedt straks in beide kindcentra hele dagopvang, peuterspeelgroep (voorheen peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang.

Bouwheerovereenkomst

De bouwheerovereenkomst werd namens de gemeente Opmeer ondertekend door wethouder Tesselaar en namens de schoolbesturen door Odette Meskers (Stichting Allure) en Leo Wijker (SKO Westfriesland). Onze pedagogisch directeur Gaby Alberts tekende namens Berend Botje. Met de ondertekening van de bouwheerovereenkomst wordt het bouwheerschap officieel overgedragen aan de schoolbesturen en Berend Botje. Wethouder Robert Tesselaar vertelt: “Ik ben blij met deze belangrijke stap. We beschikken straks over twee kindcentra die voldoen aan de hoogste eisen, en waarmee we een klimaat kunnen creëren waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.” Ook Berend Botje is blij met de nieuwe ontwikkeling. “Op beide locaties gaan we nog intensiever werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar, een prachtige stap voor alle kinderen,” aldus Gaby Alberts.

Terug naar overzicht