​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Gaby Alberts tekent nieuw onderwijsconvenant

23-12-2019

Op 10 december zette onze directeur Gaby bij de gemeente Edam-Volendam haar handtekening onder het nieuwe convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie 2020, dat in samenwerking met de gemeente, de peuteropvang, kinderopvang, basisonderwijs en het Centrum Voor Jeugd en Gezin/ Jeugdgezondheidszorg in Edam-Volendam tot stand is gekomen.

VVE
Omdat sommige kinderen extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij hun ontwikkeling, stimuleert de overheid dit in alle gemeenten via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is een zeer belangrijke en effectieve methode om kinderen beter voor te bereiden op de overstap naar de basisschool. Wij vinden dit voor alle peuters belangrijk en streven er naar om al onze pedagogische medewerkers hiervoor op te leiden. Wij hebben daarom op bijna alle locaties een speciale VVE-peutergroep. Mede dankzij deze vorm van peuteropvang krijgen álle kinderen bij ons extra ondersteuning in hun taal- en spelontwikkeling.

Belangrijke afspraken
De partijen die het convenant in Edam-Volendam ondertekenden, slaan de komende twee jaar de handen ineen om het VVE-aanbod in de gemeente Edam-Volendam te versterken. Om dit te bereiken hebben zij onder meer afspraken gemaakt over het signaleren en bestrijden van onderwijsachterstanden en het versterken van de doorgaande leerlijn in de voor- en vroegschoolse periode. Een mooie doelstelling, waar Berend Botje graag haar bijdrage aan levert!

 

Terug naar overzicht