​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor BSO Berend Botje Oostzaan, Sportlocatie

16-10-2019

Ons team van BSO Berend Botje Oostzaan, Sportlocatie, heeft naar aanleiding van de voorgaande inspectiebezoeken, waarbij werd geconstateerd dat niet aan de specifieke vereiste van voldoende speelmateriaal in de binnenruimte werd voldaan, op 10 september 2019 een her-inspectie gehad van de GGD-inspecteur. Dit heeft nu geleid tot een prachtig rapport. De datum van dit rapport is vastgesteld op 23 september 2019.

De locatie voldoet aan alle getoetste voorwaarden.

Hoera! Een positief GGD-rapport voor BSO Berend Botje Oostzaan, Sportlocatie

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis.

Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden.

En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze
De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. In dit rapport is de volgende categorie onderzocht:

Accommodatie
Naar aanleiding van de uitkomsten van de vorige drie inspecties bij deze locatie, is binnen dit domein beoordeeld of er voldoende leeftijdsadequaat spelmateriaal voor het aantal op te vangen kinderen in de binnenruimte van de locatie aanwezig is.

Eisen aan ruimtes
Tijdens de inspectie zijn 16 kinderen aanwezig en 2 pedagogisch medewerkers. Twee kinderen spelen buiten met een schep in de zandbak. De andere 14 kinderen spelen binnen: ze spelen met de voetbaltafel, knutselmateriaal en lego. Er zijn twee nieuwe lage kasten aangeschaft waar het speelmateriaal in wordt opgeruimd, deze kasten kunnen op slot. Er zitten lage groene bakken in de kasten waarin het spel- en knutselmateriaal wordt opgeruimd.

Tijdens dit nader onderzoek is voldoende spel- en knutselmateriaal voor de opvang van maximaal 20 kinderen aanwezig.
Tijdens de eerst volgende jaarlijkse inspectie bij deze locatie zal opnieuw gekeken worden of er voldoende spel- en knutselmateriaal aanwezig is.

Aan de getoetste voorwaarde is voldaan.

Slot
Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kindercentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderopvang Berend Botje, locatie BSO Berend Botje Oostzaan, Sportlocatie, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

 

Terug naar overzicht
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.