​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Hoera! Een positief GGD-rapport voor Kinderdagverblijf Hoorn-Kersenboogerd

20-06-2022

Ons team van Kinderdagverblijf Hoorn-Kersenboogerd heeft op 23 mei 2022 bezoek gehad van de GGD-inspecteur. Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan.

Alle locaties voor kinderopvang worden regelmatig bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op de website van Landelijk Register Kinderopvang gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Op de eerste pagina (3) van het officiële rapport staan de belangrijkste gegevens: een overzicht van de algemene kenmerken van de locatie en de geschiedenis. Tot slot de conclusie: De houder voldoet aan de getoetste voorwaarden. En een advies aan het College van B&W: Geen handhaving (geen actie nodig).

De werkwijze

De inspecteur bezoekt de locatie en controleert een groot aantal punten. In dit rapport zijn de volgende categorieën onderzocht.

Pedagogisch klimaat:

Voor dit onderwerp gelden onder andere de volgende eisen:
Deze locatie biedt gesubsidieerde voorschoolse educatie (VE) aan. Voor de VE gelden er eisen voor de inhoud en uitvoering in de praktijk van het pedagogisch beleidsplan, de opleiding en het taalniveau van de beroepskrachten en het opleidingsplan.
Van de beoordeelde eisen staat een beschrijving van wat bekeken, gelezen en/of besproken is.

Slot

Het rapport sluit af met een overzicht van alle administratieve gegevens van de locatie en de inspectie. Tot slot is er ruimte voor de zienswijze houder kinderentrum. Hierin reageert Berend Botje op de inhoud van het inspectierapport.

Kinderopvang Berend Botje, locatie Kinderdagverblijf Hoorn-Kersenboogerd, is trots op dit positieve GGD-inspectierapport. Wij streven ernaar om de kwalitatief best mogelijke kinderopvang te bieden. De conclusies uit het rapport bevestigen dat onze missie, visie en waarden er borg voor staan dat Berend Botje royaal voldoet aan alle wettelijke eisen en regels die aan de kinderopvang worden gesteld. Wij beschouwen de inspecties als een belangrijke ondersteuning van ons eigen beleid. In een steeds veranderende maatschappij is het zaak alert te blijven op nieuwe ontwikkelingen en eisen. Streven naar de hoogste kwaliteit is voor ons daarom een continu proces, waarin de GGD als toezichthouder een belangrijke rol speelt.

Terug naar overzicht