​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Integraal Kindcentrum (IKC): volgende stap naar gezamenlijke toekomst

17-12-2018

In oktober hebben wij een zand-watertafel cadeau gegeven aan basisschool De Dijkwerkers als dank voor de geweldige samenwerking. Deze is blij ontvangen door de kinderen. De samenwerking met school gaan we na de kerstvakantie intensiveren met een pilot voor een Integraal Kindcentrum (IKC). Dit houdt in dat school samengevoegd wordt met kinderopvang (=peuterspeelgroep en buitenschoolse opvang). De proef duurt tot de zomervakantie.

Het IKC wordt een plek voor kinderen van 0-12 jaar waar een doorgaande ontwikkelingslijn wordt aangeboden. De medewerkers van De Dijkwerkers en Berend Botje kunnen op deze manier de leerlijnen nog beter op elkaar afstemmen. Er is meer ruimte om met elkaar te overleggen en zo ook meer van elkaar te leren. De behoefte van kinderen staat zo nog meer centraal. Ook wordt de stap van opvang naar school en andersom op deze manier minder groot voor kinderen.

Terug naar overzicht