​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Mooie waardering voor BSO Stadsspeeltuin

24-02-2021

Ondanks de coronacrisis en de vele beperkingen die deze met zich meebrengt bij de kinderopvangorganisaties wordt De Flierefluiter enorm gewaardeerd door de ouders. ‘Uit het recent uitgevoerde tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders erg tevreden zijn. De buitenschoolse opvang scoorde maar liefst een 8.6. Daar zijn wij, zeker in deze uitdagende tijd, heel erg blij mee’, aldus directeur Alien Alberts.

‘Wij vinden de kwaliteit van onze opvang en de mening van ouders hierover erg belangrijk. Wij nemen deze mening ook heel serieus. Daarom voeren we regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit om zo inzicht te krijgen wat er goed gaat en wat eventueel beter kan. Uit het onderzoek blijkt dat ouders over het algemeen het meest positief zijn over de leuke en vakkundige pedagogisch medewerkers die op onze kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvanglocaties werken. En de leuke activiteiten die zij met de kinderen doen! We zijn enorm trots op onze medewerkers en blij met dit resultaat, zeker in een tijd waarin het allemaal even anders gaat dan normaal.’

Persoonlijk contact
Ook in de kinderopvangbranche heeft het coronavirus namelijk veel invloed. ‘Twee keer hebben we onze deuren tijdelijk moeten sluiten en mochten we alleen noodopvang bieden. En ook nu de peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven open zijn, gaat het allemaal anders dan gebruikelijk. Ouders mogen bijvoorbeeld niet meer in de groepsruimtes komen. Hierdoor heb je toch minder persoonlijk contact met de ouders. Dit ondervangen we door veel met hen te communiceren via de Berend Botje OuderApp of per telefoon. Het was mooi om in het tevredenheidsonderzoek terug te zien dat de OuderApp ook erg gewaardeerd wordt door de ouders!’

Uitdagende omgeving
Punten waar de buitenschoolse opvang vooral goed op scoorde zijn:

  • De sfeer in de opvangruimte(s)
  • De betrokkenheid van de pedagogisch medewerkers bij de kind(eren) 
  • De manier waarop de ouder informatie krijgt van de opvangorganisatie (bijvoorbeeld nieuwsbrieven, per mail, telefonisch etc.)

Aan de slag
Dat het tevredenheidsonderzoek serieus wordt genomen bij Berend Botje, blijkt wel uit de vervolgplannen die zij hebben. ‘De resultaten worden uitgebreid bekeken en we gaan ermee aan de slag. Er wordt een eigen actieplan gemaakt.’

Terug naar overzicht