​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Mooie waardering voor Kindercentrum Hoorn-Kersenboogerd

11-03-2021

Ondanks de coronacrisis en de vele beperkingen die deze met zich meebrengt bij de kinderopvangorganisaties wordt Kindercentrum Hoorn-Kersenboogerd enorm gewaardeerd door de ouders. ‘Uit het recent uitgevoerde tevredenheidsonderzoek blijkt dat ouders erg tevreden zijn. Het kinderdagverblijf en de peuterspeelgroep scoorden gemiddeld een 8.7! De buitenschoolse opvang scoorde maar liefst een 9.1. Daar zijn wij, zeker in deze uitdagende tijd, heel erg blij mee’, aldus directeur Alien Alberts.

‘Wij vinden de kwaliteit van onze opvang en de mening van ouders hierover erg belangrijk. Wij nemen deze mening ook heel serieus. Daarom voeren we regelmatig een tevredenheidsonderzoek uit om zo inzicht te krijgen wat er goed gaat en wat eventueel beter kan. Uit het onderzoek blijkt dat ouders over het algemeen het meest positief zijn over de leuke en vakkundige pedagogisch medewerkers die op onze kinderdagverblijven, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvanglocaties werken. En de leuke activiteiten die zij met de kinderen doen! We zijn enorm trots op onze medewerkers en blij met dit resultaat, zeker in een tijd waarin het allemaal even anders gaat dan normaal.’

Persoonlijk contact
Ook in de kinderopvangbranche heeft het coronavirus namelijk veel invloed. ‘Twee keer hebben we onze deuren tijdelijk moeten sluiten en mochten we alleen noodopvang bieden. En ook nu de peuterspeelgroepen en kinderdagverblijven open zijn, gaat het allemaal anders dan gebruikelijk. Ouders mogen bijvoorbeeld niet meer in de groepsruimtes komen. Hierdoor heb je toch minder persoonlijk contact met de ouders. Dit ondervangen we door veel met hen te communiceren via de Berend Botje OuderApp of per telefoon. Het was mooi om in het tevredenheidsonderzoek terug te zien dat de OuderApp ook erg gewaardeerd wordt door de ouders!’

Uitdagende omgeving
Punten waarop Kinderdagverblijf Hoorn-Kersenboogerd (inclusief de peuterspeelgroep) goed gescoord heeft zijn:

  • Beschikbaarheid van opvang over het hele jaar gezien.
  • Het enthousiasme van de pedagogisch medewerkers.
  • De mate waarin de opvangruimtes veilig zijn voor de kinderen.

Punten waarop de buitenschoolse opvang vooral goed op scoorde zijn:

  • De informatievoorziening over de opvangorganisatie in het algemeen.
  • De flexibiliteit van de kinderopvangorganisatie wanneer er speciale aandacht voor de kind(eren) nodig is (bijvoorbeeld in bijzondere situaties).
  • De professionaliteit van de pedagogisch medewerkers.

Aan de slag
Dat het tevredenheidsonderzoek serieus wordt genomen bij Berend Botje, blijkt wel uit de vervolgplannen die zij hebben. ‘De resultaten worden uitgebreid bekeken en we gaan ermee aan de slag. Er wordt een eigen actieplan gemaakt.’

Terug naar overzicht