​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Ontwikkelingen rondom Kindcentrum Buitenroede

26-03-2019

Regelmatig informeren we je over de ontwikkelingen rondom het nieuw te bouwen Kindcentrum Buitenroede in Avenhorn. Zo vond er op maandagavond 11 maart een informatieavond voor de medezeggenschapsraden van de Ieveling, de Overhaal en de Jozefschool plaats. Berend Botje was hier ook bij aanwezig met de oudercommissie. Tijdens de avond presenteerden de architect en de projectleider het eerste schetsontwerp.

De komende periode vinden er diverse bijeenkomsten plaats waarin afvaardigingen van leerkrachten van de drie scholen met elkaar in gesprek gaan over de  inrichting van de nieuwe ruimten voor de leerlingen.  Met elkaar worden de schetsontwerpen bekeken en ideeën uitgewisseld. Input die de directeuren en Berend Botje weer meenemen naar de bijeenkomsten met de architect.

Daarnaast zijn er ook bijeenkomsten geweest waar een pedagogisch medewerker van Berend Botje bij aanwezig is geweest. Mooi om nu al te zien wat voor goede gesprekken dat oplevert!

 

 

Terug naar overzicht