​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Peuterspeelgroep De Minipunt samengevoegd met kleutergroep Obs de Dubbele Punt

26-02-2020

Omdat het aantal kinderen bij peuterspeelgroep Berend Botje De Minipunt de afgelopen tijd is teruggelopen, is besloten de peuterspeelgroep samen te voegen met de kleutergroep van Obs de Dubbele Punt. Dankzij deze maatregel kan Berend Botje ook in de toekomst peuteropvang in Aartswoud blijven bieden. 

Begeleiding
De groep peuters en kleuters wordt onderwezen/begeleid door de leerkrachten van Obs de Dubbele Punt en een pedagogisch medewerker van De Minipunt.

Voor de kinderen van De Minipunt is de pedagogisch medewerker van Berend Botje het aanspreekpunt. Voordeel van de intensieve samenwerking tussen De Minipunt en de Dubbele Punt is dat de leerlijnen van peuteropvang en school goed op elkaar kunnen worden afgestemd.

 

Terug naar overzicht