​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Vaccinatiebeleid Kinderopvang Berend Botje van kracht

08-07-2019

Vanaf 1 juli 2019 vangt Kinderopvang Berend Botje geen kinderen meer op die niet zijn gevaccineerd tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Dezelfde dag werd door de onafhankelijke commissie kinderopvang en vaccinatie ook oplossingsrichtlijnen gepresenteerd die bijdragen aan het afnemen van de zorgen bij ouders over de veiligheid van kinderopvang in relatie tot de dalende vaccinatiegraad.

Veiligheid kwetsbaarste groep
Kinderopvang Berend Botje maakte eind april 2019 al bekend dat zij vanaf 1 juli 2019 op locaties waar kinderen jonger dan 14 maanden aanwezig zijn uitsluitend nog kinderen toelaten die gevaccineerd zijn met het BMR-vaccin. ‘Wij wilden niet op de politiek wachten met deze maatregel. Het gaat tenslotte om de veiligheid van een kwetsbare groep, de jongste kinderen.’

Vooruitlopen op de politiek
Kinderopvang Berend Botje wil een zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen bieden. De gezondheid van kinderen speelt daarbij een grote rol en is een van de kerntaken van de organisatie. Gelet op de dalende vaccinatiegraad en de risico’s die dit voor met name de jongste kinderen met zich meebrengt, besloot de organisatie vooruitlopend op politiek het vaccinatiebeleid aan te passen. Het beleid werd door het overgrote deel van de klanten positief ontvangen. De maatregelen gelden alleen voor de locaties waar jonge kinderen (onder de 14 maanden) komen. ‘Dit komt neer op ongeveer 3000 kinderen’, aldus Gaby Alberts (pedagogisch directeur), die nog steeds achter de genomen beslissing staat. ‘De reacties op het nieuwe beleid waren overweldigend en het grootste deel van de klanten was blij met deze beslissing. Om onrust te voorkomen bij ouders, hebben wij in samenwerking met de GGD een informatieavond over vaccineren georganiseerd. Van de ouders die aanvankelijk niet vaccineerden, besloot een aantal het alsnog te doen. In overleg met ouders zijn kinderen overgeplaatst naar andere locaties. Uiteindelijk hebben we van 9 kinderen een opzegging ontvangen.'

Andere kinderopvangorganisaties
Kinderopvang Berend Botje ontving naar aanleiding van het vaccinatiebeleid ook vragen van andere kinderopvangorganisaties. ‘Deze organisaties overwegen om een soortgelijk beleid in te voeren en hebben ons gevraagd hoe wij dit gerealiseerd hebben.’

Aanbevelingen te reactief
De onafhankelijke commissie kinderopvang en vaccinatie spreekt van een stoplicht scenario. Wanneer de vaccinatiegraad hoog is, is het scenario groen. Daalt deze graad, wordt het scenario rood of oranje. Volgens de commissie is het scenario op dit moment oranje en is er vooral meer informatievoorziening richting ouders nodig. Wanneer het scenario rood wordt, zou er volgens het rapport door de overheid actie moeten worden ondernomen met verplichtende maatregelen vanuit de overheid. ‘Wij vinden deze aanbevelingen te reactief. Er wordt dan pas ingegrepen wanneer het ‘mis’ gaat. Het is juist belangrijk om te voorkomen dat we in een rood scenario komen. Ook vragen wij ons af, wat is de kritische grens? Wanneer wordt het scenario rood? En wanneer wordt er dus gehandeld?’ De commissie vindt het een taak van de overheid om de vaccinatiegraad te waarborgen. ‘Daar zijn wij het mee eens en hopen dat er vanuit de overheid maatregelen worden genomen, maar hebben daar niet op gewacht met het vormen van ons beleid. Wij wilden nu al handelen om zo de risico’s voor de kinderen zo laag mogelijk te houden.’

Terug naar overzicht