​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

“Opleiding tot pedagogisch coach is een hele waardevolle aanvulling”

Op een aantal van onze Berend Botje locaties wordt de locatieleidinggevende ondersteund door een assistent-leidinggevende. Anouk Neuvel is assistent leidinggevende bij Kindercentrum Hoorn-Huesmolen. Om zich verder te verdiepen in haar leidinggevende rol, volgde ze de opleiding tot pedagogisch coach. Zij vertelt hieronder waarom deze opleiding zo waardevol is: “De inzichten die ik tijdens de opleiding heb opgedaan, komen goed van pas in de praktijk”.

“Opleiding tot pedagogisch coach is een hele waardevolle aanvulling”

Medewerkers in hun kracht zetten
“Onze Berend Botje Academie biedt (assistent)leidinggevenden de mogelijkheid om intern de opleiding tot pedagogisch coach te volgen. Deze opleiding is niet verplicht, maar wel aan te raden. Een half jaar lang volg je met collega’s van andere locaties praktijklessen en bijeenkomsten. Uiteindelijk rond je de opleiding af met een certificaat. Aan de hand van casussen, rollenspellen, teamcoaching, intervisie en praktijkvoorbeelden onderzoek je waar je tegenaan kunt lopen in je rol als (assistent)leidinggevende en leer je onder andere hoe je medewerkers kunt begeleiden bij hun dagelijkse werkzaamheden en verder kunt helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. 

Ondersteunende rol
Als assistent leidinggevende ondersteun ik onze clustermanager Femke Korver in haar rol als pedagogisch coach. Zij leidt de groepsoverleggen met het team. Daarin bespreken we hoe het gaat met de kinderen en maken we waar nodig een plan van aanpak. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat kinderen elkaar negatief beïnvloeden op een groep. Dan observeert Femke de groep en kijkt wat we kunnen doen om een bepaald patroon te doorbreken. Zij geeft de pedagogisch medewerkers tips en adviezen, waar ze mee aan de slag kunnen. Vertoont een kind gedrag waar we ons zorgen over maken, bijvoorbeeld veel bijten of slaan, dan kan een pedagogisch coach een orthopedagoog inschakelen.

Verschillende petten op
In mijn functie heb ik veel verschillende petten op. Naast assistent-leidinggevende ben ik ook pedagogisch medewerker. Mijn valkuil is dat ik graag zelf een dilemma van een ander wil oplossen. Tijdens de opleiding heb ik geleerd dat ik een probleem kan teruggeven, in plaats van het op mijn schouders te nemen. Ik vraag nu wat een medewerker van mij nodig heeft om met een vraagstuk aan de slag te gaan en begeleidt ze daarbij. En samen kijken we hoe je de volgende keer kunt reageren op een situatie. Het mooie is dat de medewerkers hier zelf enorm veel van leren en door groeien.

Open voor iedereen
De coachende rol neem ik dagelijks aan, ik sta open voor iedereen en de medewerkers weten mij makkelijk te vinden. Soms wil iemand één op één even haar ei kwijt en dan bied ik een luisterend oor. Maar ook tijdens een teamoverleg of op de werkvloer komen de vaardigheden en inzichten die ik tijdens de opleiding heb opgedaan, goed van pas. Hierdoor doe ik veel ervaring op en groei ik ook.  

Leren delegeren
Zelf moet ik leren om dingen uit handen te durven geven, te delegeren en er op vertrouwen dat het goed komt. Dat is niet altijd makkelijk voor mij. Gelukkig kan ik veel sparren met naaste collega’s en zien zij goed wanneer ik bijvoorbeeld te veel naar me toe trek. Dan moet ik mezelf weer even terugroepen. Ik ben nog lang niet uitgeleerd, maar de opleiding pedagogisch coach is een hele waardevolle aanvulling, waar ik veel profijt van heb.”

Groetjes,

Anouk