Aanmelden kinderopvang!

Opleidingseisen

Voor de functie van pedagogisch medewerker moet je uiteraard goed met kinderen om kunnen gaan en lief en zorgzaam zijn. We verwachten ook dat je collegiaal bent, flexibel, zelfstandig en pittig, want je moet stevig in je schoenen staan.

Diploma’s en opleidingen

  • Minimaal SPW-3, CMV of SPW AB of een relevante opleiding.
  • Een andere relevante opleiding met diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.
  • Beroepsopleidingen waarvan door partijen bij de CAO Kinderopvang is bepaald dat een diploma ook kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.
  • Een nog niet afgeronde opleiding die kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.
  • Een buitenlands diploma dat kwalificeert voor de functie van pedagogisch medewerker.
  • Een beroepsopleiding met diploma dat kwalificeert voor buitenschoolse opvang, als de vacature alleen daarop betrekking heeft.

 
Weet je niet zeker of je opleiding of diploma voldoet aan de gestelde eisen, dan kun je altijd contact opnemen met onze afdeling personeelszaken via 088-2337020.