Aanmelden kinderopvang!

Meest gestelde vragen

1. Is er een buitenschoolse opvang locatie in mijn woonplaats of in de buurt?

Klik hier voor een overzicht van onze buitenschoolse opvang locaties.

2. Kan ik een kijkje nemen op de locatie?

Natuurlijk kan dat. Wij raden dat zelfs aan. Je wilt toch graag zien waar uw kind straks terecht komt? Op de meeste locaties hebben wij geregeld inloopmomenten. Kijk bij de betreffende locatie of zij een inloopochtend of -avond organiseren. Je mag ook altijd een afspraak maken. Dat kan telefonisch via 088-2337000 of klik op onze website op de knop ‘Ik wil een rondleiding’. Wij zorgen dat een medewerker de tijd heeft jullie rond te leiden, onze pedagogische visie toe te lichten en jullie vragen te beantwoorden.

3. Zijn er wachtlijsten voor buitenschoolse opvang?

Of er plaats is voor jullie kind hangt af van de opvangdag of de combinatie van opvangdagen, de leeftijd van je kind en vanaf wanneer jullie opvang willen hebben. Voor de mogelijkheden kan je altijd contact met ons opnemen op nummer 088-2337000. Of laat een vraag achter op ons contactformulier.

4. Hoe lang duurt het voordat mijn kind op de BSO geplaatst kan worden?

Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van de plaats. Hoe vroeger je inschrijft, hoe minder problemen er zullen ontstaan met de gewenste plaatsing. Houdt er rekening mee dat de inschrijving administratief helemaal rond moet zijn en het intakegesprek plaatsgevonden moet hebben voor de ingangsdatum van de plaatsing. Dit duurt ongeveer een maand.

5. Is er plaats voor mijn kind op de buitenschoolse opvang?

Na ontvangst van het aanmeldformulier nemen wij contact met je op over de te reserveren dag of dagen en kijken we of er plaats is voor je kind. Na bevestiging van de reservering ben je verzekerd van een plaats. Meld je tijdig bij ons aan. Dit vergroot de kans op het verkrijgen van opvang op de gewenste dag(en).

6. Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor buitenschoolse opvang?

Wil je je kind meteen aanmelden? Dat kan via de knop aanmelden op deze website. Je kan natuurlijk ook bellen met ons centraal bureau op 088-2337000.

7. Hoe zit het met de wenperiode?

Je kind gaat wennen zodra de opvang is gestart. Het gaat eerst een paar keer kijken op de BSO, zodat het de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers leert kennen.

8. Wat zijn de kosten voor buitenschoolse opvang?

De overheid draagt bij in de kosten voor kinderopvang. Je ontvangt daarvoor kinderopvangtoeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van je belastbaar jaarinkomen. Wil je weten wat je zelf moet betalen? Voor een vrijblijvende berekening ga je naar de kostenindicatie.

9. Hoe zit het met de werkgeversbijdrage?

Alle werkgevers dragen verplicht een bijdrage voor kinderopvang af. Je krijgt deze werkgeversbijdrage van de Belastingdienst uitgekeerd, samen met de kinderopvangtoeslag.

10. Moet ik de werkgeversbijdrage zelf aanvragen bij mijn werkgever?

De werkgeversbijdrage wordt via de Belastingdienst geregeld. U hoeft deze niet zelf aan te vragen bij uw werkgever.

11. De kinderopvangtoeslag aanvragen; hoe doe je dat?

Je kan dit zelf doen, maar Berend Botje kan het ook voor jullie regelen. Je kan via Toeslagen.nl de aanvraag invullen met de gegevens van de kostenindicatie van Berend Botje. Je krijgt dan van ons een brutofactuur en de kinderopvangtoeslag wordt op je rekening gestort. Indien Berend Botje het voor jullie regelt, vragen wij de kinderopvangtoeslag voor je aan en brengen de kosten in mindering op de factuur. Je betaalt aan ons het nettobedrag, wat het wel zo overzichtelijk maakt!

12. Waarom heeft Berend Botje het BSN van mij en mijn kind nodig?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder een BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst je kinderopvangtoeslag terugeist.

13. Hoe laat kan ik mijn kind in de schoolvakanties naar de BSO brengen?

NSO Comfortpakket:

Kinderen die na school naar de opvang gaan, mogen in de schoolvakantie vanaf 7:00 tot uiterlijk 9:30 uur naar de opvang gebracht worden. De kinderen kunnen vanaf 16:30 uur weer opgehaald worden. In de vakanties worden veel (buiten)activiteiten georganiseerd. Het is daarom belangrijk de breng- en haaltijden aan te houden. Mocht je jouw kind een keertje later willen brengen en/of eerder willen ophalen, geef dit dan tijdig door aan de pedagogisch medewerker(s). Zij proberen daar, als het kan, rekening mee te houden.


NSO Schoolwekenpakket:

Vakantieopvang is niet inbegrepen in het opvangtarief. Op roostervrije dagen is alleen naschoolse opvang inbegrepen (extra opvang van 7:00 uur tot reguliere einde schooltijd is op aanvraag mogelijk).

VSO:

Kinderen die naar de voorschoolse opvang gaan hebben tijdens studiedagen van school recht op opvang van 7:00 uur tot het moment waarop de school op een reguliere schooldag start. Je kan op deze dagen een hele dag incidenteel (exclusief VSO) afnemen.
Heb je opvang op vakantiedagen nodig, dan kan je incidenteel een hele dag afnemen vanaf 7:00 uur.
Incidentele opvang kan je zelf bij de locatie aanvragen en is alleen mogelijk als er ruimte is op de groep. Ook op incidentele opvang heb je recht op kinderopvangtoeslag. Onze administratie geeft je graag uitleg hoe dit werkt.

14. Wanneer zijn de BSO-locaties gesloten?

Klik hier voor een overzicht van de sluitingsdagen van de kindercentra.

15. Hoe kan ik de overeenkomst met Berend Botje opzeggen?

Je kan het beste contact opnemen met het centraal bureau: 088-2337000 of kindercentrum@berendbotje.nl.