​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Meest gestelde vragen

De oriëntatiefase

1. Is er een ClubBB-locatie in mijn woonplaats of in de buurt?

Klik hier om te kijken waar onze ClubBB-locaties (bso) zijn.

2. Kan ik een kijkje nemen op een bso?

Natuurlijk, wij raden dat zelfs aan. Je wilt toch graag zien waar je kind straks terecht komt. Je mag altijd een afspraak maken. Dat kan telefonisch via 088-2337180 of ga naar berendbotje.nl/rondleiding. Wij zorgen dat een medewerker de tijd heeft jullie rond te leiden, onze pedagogische visie toe te lichten en jullie vragen te beantwoorden.

3. Heeft de bso een wachtlijst?

Wij kijken of er een plekje is voor je kind op basis van een vrijblijvende aanmelding. Aanmelden kan via berendbotje.nl/aanmelden. Zodra wij de planning bekeken hebben nemen wij contact met je op om te laten weten of er een plekje is of dat er sprake is van een wachtlijst op de betreffende locatie.

4. Mag mijn kind eerst even wennen?

Ja, je kind mag komen wennen. Voordat de opvang start mag je kind een dagje meedraaien op de bso. Zo kan hij of zij de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers alvast leren kennen.

Het financiële plaatje

1. Wat kost buitenschoolse opvang?

Met de kostenindicatie kun je uitrekenen wat voor jou de kosten zijn van de buitenschoolse opvang. 

2. Krijg ik kinderopvangtoeslag?

Je krijgt kinderopvangtoeslag als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Kijk op de website van de Belastingdienst welke voorwaarden dit zijn. De hoogte van je toeslag hangt onder andere af van de hoogte van je (gezamenlijke) inkomen, het aantal kinderen en het aantal opvanguren.

3. Wat moet ik zelf administratief regelen en aanvragen?

Berend Botje kan, indien gewenst, kosteloos helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. Als je dit wil kun je dit aangeven in het aanmeldformulierDe werkgeversbijdrage wordt via de Belastingdienst geregeld. Je hoeft deze niet zelf aan te vragen bij je werkgever. 

4. Ik wil zelf kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoe doe ik dat?

Kinderopvangtoeslag vraag je aan via de website van de Belastingdienst. Je hebt je DigiD nodig om in te loggen op deze website. Hier vul je de volgende gegevens in:

  • Naam en adres van de opvang*
  • Opvangsoort: buitenschoolse opvang
  • Registratienummer uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)*
  • Opvanguren per maand *
  • Kosten van de opvang (uurtarief)*
  • Jaarinkomen + eventueel jaarinkomen van je partner

*Deze gegevens kan je vinden in de overeenkomst die je van ons ontvangt. 

5. Wordt de kinderopvangtoeslag verrekend met mijn factuur?

In veel gevallen kan de kinderopvangtoeslag uitbetaald worden aan de kinderopvangorganisatie. Wij kunnen dan de kinderopvangtoeslag verrekenen met de factuur. Je dient zelf aan te geven bij de Belastingdienst dat je dit wil. Je ontvangt dan van ons een netto factuur.

6. Waarvoor gebruikt Berend Botje onze burgerservicenummers (BSN)?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst. Zonder een BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

Praktische informatie

1. Kan mijn kind zo nu en dan een extra dag naar ClubBB?

Ja, dat kan indien de planning dit toelaat. Je kunt de extra dag aanvragen via de Berend Botje OuderApp. De locatieleidinggevende kijkt dan of er plek is op die dag. Is er plek? Dan stuurt ze jou een bericht via de OuderApp. En wij sturen daarna een aparte factuur voor deze dag. 

Wil je weten wat zo'n extra dag kost? Bel dan onze administratie via 088-233 7180.

2. Hoe laat kan ik mijn kind in de schoolvakanties naar ClubBB brengen?

NSO Comfortpakket:

Kinderen die na school naar de opvang gaan, mogen in de schoolvakantie vanaf 7:00 tot uiterlijk 9:30 uur naar de opvang gebracht worden. De kinderen kunnen vanaf 16:30 uur weer opgehaald worden (tot uiterlijk 18:30 uur). In de vakanties worden veel (buiten)activiteiten georganiseerd. Het is daarom belangrijk de breng- en haaltijden aan te houden. Mocht je jouw kind een keertje later willen brengen en/of eerder willen ophalen, geef dit dan tijdig door aan de pedagogisch medewerker(s). Zij proberen daar dan rekening mee te houden.


NSO Schoolwekenpakket:

Vakantieopvang is niet inbegrepen in het opvangtarief. Op roostervrije dagen is alleen naschoolse opvang inbegrepen (extra opvang van 7:00 uur tot reguliere einde schooltijd is op aanvraag en tegen betaling mogelijk als er plek is op de groep).

VSO:

Kinderen die naar de voorschoolse opvang gaan hebben tijdens studiedagen van school recht op opvang van 7:00 uur tot het moment waarop de school op een reguliere schooldag start. Je kan op deze dagen een hele dag incidenteel (exclusief VSO) afnemen;
Heb je opvang op vakantiedagen nodig, dan kan je incidenteel een hele dag afnemen vanaf 7:00 uur.
Incidentele opvang kan je zelf via de Berend Botje OuderApp bij de locatie aanvragen en is alleen mogelijk als er ruimte is op de groep. Ook op incidentele opvang heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit kun je zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

3. Wanneer is de ClubBB (bso) gesloten?

Hier vind je de sluitingsdagen van de buitenschoolse opvang.

4. Hoe kan ik de overeenkomst met Berend Botje opzeggen?

Graag horen wij wat de reden van de opzegging is. Opzeggen kan schriftelijk door een mail te sturen naar kindercentrum@berendbotje.nlEr geldt een opzegtermijn van één maand.

5. Waar kan ik het telefoonnummer van mijn opvanglocatie vinden?

Deze kun je terugvinden in de Berend Botje OuderApp. Ga onderin de menubalk naar 'Locatie'. Daar zie je bovenin de contactgegevens staan.