​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Samenwerking scholen

Het is voor ons vanzelfsprekend dat we goed samenwerken met de basisscholen. We hebben immers een gedeeld belang: het welzijn van elk kind.

Een goede aansluiting tussen school en kinderopvang draagt bij aan de doorgaande ontwikkeling van je kind. We maken goede afspraken over halen en brengen en overleggen regelmatig over de planning van activiteiten en vakanties. Of we haken spelenderwijs aan bij het thema van school. Zo steunen onderwijs en opvang elkaar, we leren van elkaar en ontwikkelen samen.

Samen sterker!