Aanmelden kinderopvang!

Meest gestelde vragen

De oriëntatiefase

1. Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor gastouderopvang?

Wil je je kind meteen aanmelden? Dat kan via de knop aanmelden op deze website. Ook kan je bellen met het centraal bureau op nummer 088-2337140.

2. Zijn er kosten aan verbonden als ik me bij jullie aanmeld?

Aanmelding is gratis. Ook het ondertekenen van de overeenkomst tussen jou en Gastouderbureau Berend Botje geeft geen financiële verplichtingen. Pas met het ondertekenen van een overeenkomst met een gastouder ga je betalingsverplichtingen aan richting gastouder en bureau.

3. Wat gebeurt er na de aanmelding van mijn kind voor gastouderopvang?

Na aanmelding krijg je bezoek van één van onze bemiddelingsmedewerkers. Kies je voor ons Compleet Comfortpakket, dan noteren wij je wensen voor de opvang en eventuele bijzonderheden over je kind. Met deze gegevens zoeken wij naar een geschikte gastouder. Daarna begeleiden wij de kennismaking met deze gastouder. Als jij en de gastouder positief zijn, volgt er een gesprek in aanwezigheid van de bemiddelingsmedewerker waarin de definitieve afspraken worden gemaakt.


In het geval van een Beter Basispakket heb je zelf een gastouder gevonden. Uiteraard is het ook in dat geval belangrijk dat deze gastouder aan de wettelijke eisen voldoet. De bemiddelingsmedewerker is aanwezig als de onderlinge afspraken tussen jou en de gastouder worden gemaakt en vastgelegd.

4. Hoeveel tijd zit er tussen het moment van aanmelden en de start van de opvang?

Berend Botje kan vaak snel een geschikte gastouder voor jullie vinden. In dat geval kan er snel gestart worden.

Als er een geschikte gastouder moet worden geworven, kan het langer duren.

5. Is er gastouderopvang in mijn woonplaats of in de buurt?

Gastouderopvang regelen wij in je woon- of werkomgeving. Je kind wordt opgevangen in de huiselijke kring van de gastouder, meestal samen met andere kinderen.

6. Waar let Berend Botje op bij het zoeken naar een geschikte gastouder?

Bij het zoeken naar een voor jullie geschikte gastouder, letten we erop dat de regels en omstandigheden van het gastgezin zo goed mogelijk aansluiten op de situatie bij jullie thuis. Ook je eigen wensen, de bijzonderheden van je kind en bijvoorbeeld een bepaalde levensovertuiging die je tijdens het intakegesprek hebt aangegeven, worden in deze overweging mee genomen.

7. Welke afspraken maak ik vooraf met de gastouder?

Het is belangrijk om - voordat de opvang start - onderling goede afspraken te maken. Natuurlijk in de eerste plaats al over opvangdagen, opvangtijden en vakanties. Deze worden vooraf vastgelegd. Daarnaast hebben wij afsprakenformulieren ontwikkeld, waarop je afspraken met de gastouder kunt vastleggen over bijvoorbeeld medicijngebruik, vervoer van de kinderen, buitenspelen en zelfstandigheid.

Verder stem je met de gastouder bijvoorbeeld af hoe zij omgaat met TV kijken of het gebruik van computer of smartphone. Voedingsgewoonten, slaapgewoonten, omgaan met eventuele huisdieren… Het zijn allemaal zaken die per gastouder kunnen verschillen, maar die vooraf, met hulp van het gastouderbureau, worden afgesproken.

8. Hoe zit het met wennen?

Wennen en evalueren 
Hoe goed we het proces ook begeleiden, de eerste tijd is het wennen voor ouders, gastouders en kinderen. Je kunt daarom altijd eerst eens met je kind langskomen bij de gastouder om het ijs te breken. Daarna kun je je kind bijvoorbeeld een paar uurtjes alleen laten wennen. De eerste twee maanden zien we als proefperiode. De bemiddelingsmedewerker informeert dan bij ouder en gastouder naar de ervaring van de opvang. Aan het einde van deze proefperiode volgt een evaluatie. Als alles naar wens is, wordt de opvang bij de gastouder voorgezet. 

9. Kan mijn moeder ook gastouder worden?

Je moeder kan ook gastouder worden, zolang zij niet op hetzelfde adres als jij staat ingeschreven. Zij dient evenals andere gastouders aan bepaalde eisen te voldoen.

10. Waarom heeft Berend Botje het BSN van mij en mijn kind nodig?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder je BSN registreert de Belastingdienst je opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

11. Hoe weet ik of een gastouder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen?

Alle gastouders die in het Landelijk Register Kinderopvang staan, voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Het LRK is openbaar. Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die er geregistreerd staan, voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang.
 

12. Hoe vind ik het LRK-nummer van mijn gastouder?

Op de website www.landelijkregisterkinderopvang.nl kies je onder 'Soort opvang' voor 'Gastouderopvang'. Vervolgens zoek je op naam van de gastouder of het adres. Een enkele keer is het nodig dat je de meisjesnaam van de gastouder intoetst, ook als de gastouder de naam van haar echtgenoot voert.

Het financiële plaatje

1. Wat zijn de kosten voor gastouderopvang?

De kosten voor gastouderopvang, kun je berekenen op kostenindicatie

2. Krijg ik kinderopvangtoeslag?

Als ouder die gastouderopvang aanvraagt, kan je in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Kijk op www.toeslagen.nl voor de voorwaarden. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen, het aantal kinderen en het aantal uren waarvoor je opvang wilt.

3. Wat moet ik zelf regelen en aanvragen?

Afhankelijk van het soort pakket dat je kiest regelt Berend Botje een aantal zaken voor jullie. Kijk op de pagina Over gastouderopvang voor meer informatie over de pakketten.

4. Hoe vraag ik zelf kinderopvangtoeslag aan?

Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst via deze link, je logt op deze website in met je DigiD. Voor het aanvragen van de toeslag heb je de volgende gegevens nodig:

  • Opvangsoort (gastouderopvang / hele dagopvang of buitenschoolse opvang)
  • Aantal opvanguren per maand
  • Uurprijs
  • Landelijk registernummer kinderopvang van de gastouder.
5. Kan de kinderopvangtoeslag verrekend worden met mijn factuur?

In veel gevallen kan de kinderopvangtoeslag uitbetaald worden aan de kinderopvangorganisatie. Wij kunnen dan de kinderopvangtoeslag verrekenen met de factuur. Je ontvangt dan van ons een netto factuur.

6. Waarom betaal ik ook nog uitvoeringskosten aan het gastouderbureau?

Veel ouders denken dat als de gastouder eenmaal gezocht en gevonden is, het werk van het gastouderbureau ook klaar is. Je 'ziet' het gastouderbureau en de bemiddelingsmedewerker misschien niet zo vaak, maar dat wil niet zeggen dat wij stil zitten! Juist om goede opvang te kunnen bieden is het belangrijk dat er veel gedaan wordt door een kwalitatief goed bureau. Dat werk gebeurt in de meeste gevallen achter de schermen. Zie voor meer informatie het document 'Wat doet het gastouderbureau?'.

7. Ben ik als ouder verplicht om de gastouder uren te betalen die op feestdagen vallen?

Dit is afhankelijk van de afspraken die je maakt met de gastouder.

8. Hoe geef ik het LRK-nummer van mijn gastouder door aan de Belastingdienst?

a) Ik regel zelf de kinderopvangtoeslag.
Bij het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag via het programma van de Belastingdienst wordt om het LRK-nummer gevraagd. In het geval van meerdere gastouders geef je de uren per gastouder door aan de Belastingdienst. Zonder LRK-nummer kan de aanvraag niet ingediend worden. Onder vraag 8 staat uitgelegd hoe je het LRK-nummer kunt opzoeken.

b) Berend Botje regelt voor mij de aanvraag/wijziging kinderopvangtoeslag.
In dit geval geeft Berend Botje het LRK-nummer van je gastouder aan de Belastingdienst door.

Praktische informatie

1. Wat als mijn kind ziek is of ziek wordt?

Als je kind ziek wordt, kan het niet altijd naar de gastouder. De gastouder heeft niet altijd voldoende ruimte en mogelijkheden om een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. De gastouder zal iedere situatie individueel bekijken en aangeven wat haar mogelijkheden zijn om een ziek kind op te vangen. Voor de start van de opvang worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de gastouder en de ouder over het opvangen van een ziek kind. De gastouder heeft de eerste zeven dagen recht op doorbetaling op de dagen dat ze anders opvang zou hebben geboden.

2. Kan mijn kind incidenteel een dag extra opvang krijgen?

Het aantal dagen dat je opvang wilt hebben, wordt van tevoren besproken met de gastouder. Extra opvang kan je ook met de gastouder bespreken.

3. Waar kan ik inloggen op het klantenportaal van het gastouderbureau?

De link voor het klantenportaal is gast.ouderportaal.nl. Alle klanten en gastouders van het gastouderbureau ontvangen na retourontvangst van de (eerste) opvangovereenkomst van ons de unieke inloggegevens voor deze beveiligde omgeving. Op dit klantenportaal kan je o.a. de opvanguren invullen en accorderen en je kan documenten inzien zoals facturen, jaaropgaven en ons pedagogisch beleid.

4. Hoe kan ik de overeenkomst met Berend Botje opzeggen?

Opzeggen kan schriftelijk door een mail te sturen naar gastouderbureau@berendbotje.nl.

5. Waar kan ik terecht voor meer informatie of met administratieve vragen?

Voor meer informatie of administratieve vragen kan je tijdens kantooruren terecht op het centraal bureau in Zwaag. Dat kan zowel mét als zonder afspraak. Wij staan je graag te woord!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.