​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Liefdevol, veilig en betrokken

Op ons kinderdagverblijf is je kind op een of meerdere dagen per week welkom voor opvang. Zowel bij het brengen (vanaf 7:00 uur) en het halen (tot 18:30 uur) is er altijd een persoonlijke overdracht met de medewerker op de groep. Even bijpraten over hoe het gaat, desgewenst met een kop thee of koffie erbij. De eerste levensjaren van je kind zijn enorm belangrijk. De basis wordt gelegd voor hun ontwikkeling tot volwassene. Sociaal gedrag, taalontwikkeling, creativiteit, natuurbeleving: als er in de eerste jaren aandacht voor is, heb je daar je leven lang plezier van.

Liefdevol, veilig en betrokken

Wij gunnen alle kinderen de best mogelijke kansen om zich te ontwikkelen. We letten daarbij goed op de verschillende fases in de ontwikkeling. Motorisch, sociaal en emotioneel. Een baby van zes maanden ontdekt dat hij of zij om kan rollen, een jaar later volgt al het herkennen van kleuren en vormen. En bijvoorbeeld hoe prettig het is om zindelijk te zijn! Omdat elk kind uniek is, kijken onze medewerkers goed waar jóuw kind aan toe is, zowel fysiek als geestelijk. Soms grijpen ze in, soms remmen ze af, soms moedigen ze aan. Ze nodigen altijd uit om te spelen. Want spelen ligt aan de basis van leren, ontwikkelen en ontdekken.

Jouw partner in de opvoeding

Op onze kinderdagverblijven is je kind niet ‘even bij de oppas’, maar in een veilige, leuke en vertrouwde omgeving. We zijn graag jullie partner in de opvoeding. Door samen te spelen, ontdekt je kind steeds meer over zichzelf, over anderen en de wereld. Kinderen leren het meest van elkaar, daarom kijken en luisteren wij naar wat de kinderen bezighoudt en stemmen de activiteiten daar op af. Dit vraagt een open en flexibele houding en zorgt voor écht contact met je kind. Onze pedagogisch medewerkers observeren, analyseren en documenteren het onderzoeksproces van je kind. Zij delen dit met jou, zodat je een goede indruk krijgt waar je kind mee bezig is en hoe zijn of haar ontwikkeling verloopt.

Lieve, goed opgeleide en enthousiaste medewerkers houden rekening met ieder kind en zorgen voor persoonlijke aandacht. Dat doen ze in een veilige, hygiënische en met zorg ingerichte omgeving, met geschikt speelmateriaal voor elke ontwikkelingsfase. Ze bewaken daarbij de balans tussen rust en activiteit.