​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Veiligheid voorop

Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om jouw kind veilig te laten zijn en zich veilig te voelen. Al onze locaties zijn transparant, kindvriendelijk en kindveilig ingericht, inclusief de buitenruimtes. Dit is o.a. te zien aan de vele ramen die de groepsruimte hebben, de vaak gedeelde sanitaire ruimtes en de groepen die met elkaar verbonden zijn. We stellen daarnaast hoge eisen aan speelgoed en ander spelmateriaal en letten extra goed op de hygiëne.

Veiligheid voorop

Slaapkamertjes zijn afgescheiden van groepsruimtes, goed geventileerd en alle kinderen hebben hun eigen beddengoed. Natuurlijk zijn al onze medewerkers goed opgeleid en werken ze volgens het vierogenprincipe.

Ook emotioneel

Jonge kinderen moeten zich veilig en beschermd voelen. Pas als een kind zich veilig voelt, staat het open om te spelen en te leren. Onze medewerkers zorgen daarom dat ieder kind zich ook emotioneel veilig voelt. Zo bieden ze je kind de goede uitgangspunten om te spelen, leren en ontdekken.

De GGD denkt mee

Alle locaties voor kinderopvang staan onder toezicht van de GGD en worden regelmatig gecontroleerd door een GGD-inspecteur. Berend Botje vindt dat een goede zaak. Het helpt ons alert te blijven op zaken als veiligheid, hygiëne, administratieve vastlegging en de overige wettelijke eisen die aan ons gesteld worden. Je vindt bij iedere locatie op deze website de officiële GGD-rapporten. 

Beleid omtrent vaccinaties tegen mazelen

Het bieden van een veilige omgeving is één van onze kerntaken. De gezondheid van de kinderen speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit dat oogpunt is per 1 juli 2019 een beleid omtrent vaccinaties tegen mazelen van kracht. Het beleid omtrent vaccinaties tegen mazelen heeft o.a. tot gevolg dat wij op locaties waar kinderen jonger dan 14 maanden komen alleen BMR-gevaccineerde kinderen accepteren. De pedagogisch medewerkers die op deze locaties werken zijn uiteraard ook BMR-gevaccineerd.