Aanmelden kinderopvang!

Dagindeling

Onze peutergroepen zijn plekken om te spelen, ontmoeten, stimuleren, ontwikkelen en signaleren. Daarvoor bieden we een mix van vaste rituelen en wisselende groepsactiviteiten, naast voldoende rust en aandacht voor individuele activiteiten. We zingen met de hele groep, werken samen aan knutselprojecten, zitten allemaal aan tafel voor een gezond tussendoortje. Maar als je kind dat wil, mag het ook rustig in de leeshoek zitten of een mooie tekening voor jou maken.

Dagindeling

Individueel én samen

We maken regelmatig uitstapjes en werken aan de hand van wisselende thema’s. Zo ontwikkelt je peuter spelenderwijs zijn of haar sociale vaardigheden, motoriek en concentratie. Ons uitgangspunt is altijd dat we kijken en luisteren naar wat de peuters zelf bezighoudt. Daarop stemmen we het thema af en daarmee de groepsactiviteiten én de individuele spelmomenten. Je kind krijgt altijd de kans om zelf iets te ondernemen.