Aanmelden kinderopvang!

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Omdat sommige kinderen extra aandacht en begeleiding nodig hebben bij hun ontwikkeling, stimuleert de overheid dit in alle gemeenten via Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In de VVE-groepen besteden we bijvoorbeeld extra aandacht aan de naderende overstap naar het basisonderwijs. Samen met de basisscholen zorgen we aan een goede, doorgaande leerlijn.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Wij hebben op veel locaties een speciale VVE-groep. De medewerkers die op deze groepen werken zijn speciaal hiervoor opgeleid. Vrijwel al onze pedagogisch medewerkers hebben een extra leertraject VVE gevolgd. Ze letten extra op bijvoorbeeld de taalontwikkeling en sociale ontwikkeling van je kind. Zo leggen we spelenderwijs een goede basis voor het onderwijs.