​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Meest gestelde vragen

De oriëntatiefase

1. Is er een locatie in mijn woonplaats of in de buurt?

Klik hier voor een overzicht van al onze locaties.

2. Kan ik een kijkje nemen op de locatie?

Natuurlijk, wij raden dat zelfs aan. Je wil toch graag zien waar je kind straks terecht komt.
Maak gerust een persoonlijke afspraak voor een rondleiding. Dat kan telefonisch via 088-2337180. Wij zorgen dat een medewerker de tijd heeft om jullie rond te leiden, onze pedagogische visie toe te lichten en jullie vragen te beantwoorden.

3. Zijn er wachtlijsten?

Berend Botje streeft ernaar kinderen zo snel mogelijk te kunnen plaatsen. Maar het is ook belangrijk dat kinderen in vaste groepen en op vaste dagen geplaatst worden, waarop ze vaste gezichten zien. De mogelijkheid tot plaatsing is afhankelijk van de dag dat je opvang wilt of de combinatie van de dagen voor opvang. Ook de leeftijd van je kind en de startdatum van de opvang spelen hierin een rol. Voor de mogelijkheden kan je altijd contact met ons opnemen op nummer 088-2337180.

4. Hoe lang duurt het voordat mijn kind een plaats heeft?

Dit is afhankelijk van de actuele beschikbaarheid op het kinderdagverblijf. Hoe sneller je je aanmeldt, hoe meer en sneller kans op de gewenste dagen. Je bent zeker van een plaats zodra we jouw bevestiging op ons aanbod hebben ontvangen. We vinden het ook belangrijk om voor de start van de opvang kennis met elkaar te maken tijdens het intakegesprek. Wil je meer weten over de beschikbaarheid op de door jouw gewenste locatie? Neem dan gerust contact met ons op.

5. Is er plaats voor mijn kind?

Zodra het aanmeldformulier ontvangen is, kijken we in de planning of er plaats is voor jullie kind op de gewenste locatie en op de bepaalde dagen. Deze plaats kan voor jullie worden gereserveerd. Na ondertekening van de overeenkomst ben je verzekerd van een plaats. Door de aanmelding en reservering tijdig bij ons kenbaar te maken, vergroot je de kans op het verkrijgen van de opvang op de gewenste dag(en).

6. Is er een minimum aantal dagen dat ik mijn kind naar de opvang kan brengen?

Vanuit pedagogisch oogpunt adviseren wij om je kind minimaal twee dagdelen naar de peuteropvang te brengen. Je kind raakt met twee dagdelen opvang meer gewend aan de omgeving, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen in de groep.

7. Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor opvang?

Wilt je je kind meteen aanmelden? Dat kan hier of bel naar 088-2337180.

Het financiële plaatje

1. Wat zijn de kosten voor peuteropvang?

De kosten voor de opvang van je kind kun je berekenen via onze vrijblijvende kostenindicatie.

2. Wat moet ik zelf administratief regelen en aanvragen?

Berend Botje kan, indien gewenst, kosteloos helpen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst. De werkgeversbijdrage wordt via de Belastingdienst geregeld. Je hoeft deze niet zelf aan te vragen bij je werkgever.

Indien jullie in aanmerking komen voor een vergoeding van de gemeente dan wordt dit door ons geregeld.

3. Hoe vraag ik zelf kinderopvangtoeslag aan?

Kinderopvangtoeslag vraag je aan bij de belastingdienst via deze link, je logt op deze website in met je DigiD. Voor het aanvragen van de toeslag heb je de volgende gegevens nodig:

  • Opvangsoort (hele dagopvang / buitenschoolse opvang).
  • Aantal opvanguren per maand
  • Uurprijs
  • Landelijk registernummer kinderopvang van de opvanglocatie

Deze gegevens kan je vinden op de overeenkomst.

4. Kan de kinderopvangtoeslag verrekend worden met mijn factuur?

In veel gevallen kan de kinderopvangtoeslag uitbetaald worden aan de kinderopvangorganisatie. Wij kunnen dan de kinderopvangtoeslag verrekenen met de factuur. Je ontvangt dan van ons een netto factuur.

5. Waarom heeft Berend Botje het BSN van mij en mijn kind nodig?

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd, zelfs verplicht om het Burgerservicenummer (BSN) van ouders of verzorgers en dat van hun kind te hebben. Het BSN is o.a. nodig voor de jaarlijkse aanlevering van de opvanggegevens aan de Belastingdienst (jaaropgaven). Zonder je BSN registreert de Belastingdienst de opvanggegevens niet. Dit kan ervoor zorgen dat de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag terug eist.

Praktische informatie

1. Kan mijn kind incidenteel een dag extra opvang krijgen?

Je kan je kind incidenteel een dag extra naar de peuteropvang brengen, mits de peuteropvang is ondergebracht in een kindercentrum waar hele dagopvang wordt aangeboden. Dit kan als de maximale groepsgrootte niet wordt overschreden. Je kunt je aanvraag indienen via de Berend Botje-app. De kosten per dagdeel kan je opvragen bij onze administratie via telefoonnummer 088-2337180. Deze kosten worden apart gefactureerd.

2. Vanaf welke leeftijd is mijn kind welkom op de peuteropvang?

Kinderen van 2 t/m 4 jaar zijn welkom op de peuteropvang voor minimaal twee dagdelen. Plaatsing kan per de 1e of de 16e van de maand.

3. Hoe zit het met de wenperiode?

De overgang van thuis naar de peuteropvang is voor je kind een hele ervaring. Je krijgt van ons alle informatie om de overgang zo goed mogelijk te laten verlopen. We beginnen altijd met een uitgebreid intakegesprek en maken een plan om het wennen op de groep zo goed mogelijk te laten gaan. In overleg kan je kind bijvoorbeeld eerst een uurtje komen in plaats van meteen een hele ochtend.

4. Wanneer zijn de locaties gesloten?

Klik hier voor de sluitingsdagen.

5. Hoe kan ik de overeenkomst met Berend Botje opzeggen?

Opzeggen kan schriftelijk door een mail te sturen naar kindercentrum@berendbotje.nl.

6. Waar kan ik het telefoonnummer van mijn opvanglocatie vinden?

Deze kun je terugvinden in de Berend Botje OuderApp. Ga onderin de menubalk naar 'Mijn locatie'. Daar zie je bovenin de contactgegevens staan.