Aanmelden kinderopvang!

Uniek, creatief, ontwikkelingsgericht

Alle kinderen zijn nieuwsgierig en leergierig. Ze willen uit zichzelf onderzoeken, ontdekken en leren. Dat stimuleren wij samen met de andere kinderen op de groep, want kinderen leren het meeste van elkaar. De speciaal ingerichte ruimtes én onze professionele medewerkers zorgen voor de ideale omgeving.

Door te spelen, oefenen kinderen alles wat ze nodig hebben om op te groeien. Motoriek, sociaal gedrag, delen en samenwerken bijvoorbeeld. Onze medewerkers zorgen dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt. Want dan pas gaat een kind onbevangen de wereld ontdekken. Wat houdt de kinderen bezig? Daar gaan we samen mee aan de slag, want daar hebben ze interesse in. Tegelijkertijd beseffen we heel goed dat elk kind uniek is en zich in een eigen tempo ontwikkelt. Daar houden we rekening mee, zodat ook jouw kind zich thuis voelt.

Zorg en opvoeding delen we samen
Kinderopvang van Berend Botje levert een belangrijke aanvulling op de opvoeding en ontwikkeling van je kind. Bij ons is kinderopvang iets anders dan even oppassen. We zien onze goed opgeleide en professionele gastouders en pedagogisch medewerkers als partners in de opvoeding. We bieden kinderen een extra wereld die ze spelenderwijs ontdekken. Zo kunnen ouders met een gerust hart hun kind aan ons toevertrouwen.

Berend Botje-kinderen ontdekken dat...

  • Harde worteltjes zacht worden als je ze kookt
  • Je met z’n allen een winkelcentrum kunt maken op de groep
  • Wanneer iemand je speeltje verderop legt, je er naartoe kunt kruipen
  • Samen zingen leuker is dan alleen
  • Je met z’n vijven een vlot kunt bouwen dat echt drijft
  • Wanneer het warm is, een tuinslang erg leuk is!
  • Het in de leeshoek lekker rustig is
  • Ze wél spinazie lusten
  • De burgemeester mooi kan voorlezen
  • Het erg leuk is om samen een toneelstukje te verzinnen