Aanmelden kinderopvang!

Berend Botje Peuterspeelgroep Pippeloentje Onderdijk: van zaal naar groep

11-01-2016

Op 25 november 2015 heeft de GGD een incidenteel onderzoek gedaan bij Berend Botje locatie Onderdijk. De reden is dat de peuterspeelzaal vanwege het gewijzigde beleid van gemeente Medemblik per 1 januari 2016 valt onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De peuterspeelzaal is daarom omgezet naar een peuterspeelgroep, vergelijkbaar met een halve dagopvang.

Berend Botje Peuterspeelgroep Pippeloentje Onderdijk: van zaal naar groep

De inspectie
Vanwege de omzetting gelden per 1 januari de wettelijke voorwaarden van de dagopvang. Tijdens het onderzoek is gekeken of Berend Botje aandacht besteed heeft aan de volgende basiscriteria:
• de pedagogische visie;
• de verklaringen omtrent het gedrag van de medewerkers (VOG);
• de opvang in groepen;
• de beroepskracht-kindratio en de achterwacht;
• de opleidingseisen van de beroepskrachten;
• het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
• de meldcode;
• het vierogenprincipe;
• de oppervlakte en inrichting binnen- en buitenruimte(n);
• informatievoorziening aan ouders;
• medezeggenschap van ouders, oudercommissie;
• de klachtenregeling.

Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Reactie Berend Botje:
Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie Onderdijk, is tevreden met de resultaten van het incidentele onderzoek. Wij zijn heel blij met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de Wet kinderopvang, waarmee we een kwaliteitsslag slaan. Wij streven altijd naar de beste kwaliteit kinderopvang op alle gebieden, waarbij het kijken en luisteren naar kinderen centraal staat.

Terug naar overzicht