Aanmelden kinderopvang!

Berend Botje 't Tweide Woidje Abbekerk: van zaal naar groep

29-01-2016

Op 5 januari 2016 heeft de GGD een incidenteel onderzoek gedaan bij 't Tweide Woidje in Abbekerk. De reden is dat de peuterspeelzaal vanwege de overname door Berend Botje vanaf 1 maart 2016 valt onder de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De peuterspeelzaal is daarom omgezet naar een peuterspeelgroep, vergelijkbaar met een halve dagopvang. Het volledige rapport vindt u hier.

Berend Botje 't Tweide Woidje Abbekerk: van zaal naar groep

De inspectie
Vanwege de omzetting gelden per 1 januari de wettelijke voorwaarden van de dagopvang. Tijdens het onderzoek is gekeken of Berend Botje aandacht besteed heeft aan de volgende basiscriteria:

 • de pedagogische visie;
 • de verklaringen omtrent het gedrag van de medewerkers (VOG);
 • de opvang in groepen;
 • de beroepskracht-kindratio en de achterwacht;
 • de opleidingseisen van de beroepskrachten;
 • het veiligheids- en gezondheidsbeleid;
 • de meldcode;
 • het vierogenprincipe;
 • de oppervlakte en inrichting binnen- en buitenruimte(n);
 • informatievoorziening aan ouders;
 • medezeggenschap van ouders, oudercommissie;
 • de klachtenregeling.

Conclusie
Aan de getoetste voorwaarden is voldaan.

Reactie Berend Botje:
Kindercentra Berend Botje Medemblik, locatie 't Tweide Woidje in Abbekerk, is tevreden met de resultaten van het incidentele onderzoek. Wij zijn heel blij met de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de Wet kinderopvang, waarmee we een kwaliteitsslag slaan. Wij streven altijd naar de beste kwaliteit kinderopvang op alle gebieden, waarbij het kijken en luisteren naar kinderen centraal staat.

 

Terug naar overzicht