Aanmelden kinderopvang!

Hoera! 53 geslaagden bij Berend Botje

27-06-2015

Onlangs hebben maar liefst 53 pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Berend Botje hun VVE-diploma ontvangen. Dit betekent dat zij nog beter zijn opgeleid om jonge kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De VVE-programma's zijn erop gericht om peuters en kleuters beter voor te bereiden op de basisschool. Spel vormt hierbij de basis. Er wordt gekeken naar wat kinderen bezighoudt en interesseert. Aan de hand daarvan worden thema's gekozen die bij de leefwereld van de kinderen passen. Kinderen pakken zo spelenderwijs meer en sneller informatie op. Leidsters van peuterspeelzalen en medewerkers van kinderdagverblijven kunnen hiervoor de tweejarige VVE-cursus Startblokken volgen.

Hoera! 53 geslaagden bij Berend Botje

Trots op medewerkers
"In deze tijd van bezuinigingen is het bijzonder dat Berend Botje ervoor kiest zoveel medewerkers te laten scholen," zegt Nanette Wagenaar van OBD Noordwest, die de VVE-cursussen verzorgt. "Als onderwijsadviesbureau zijn wij er blij mee dat hiermee de ontwikkeling van kinderen nog beter wordt gestimuleerd."

Berend Botje vindt het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de kinderopvang. Dat begint met goed opgeleide pedagogisch medewerkers. "Op dit moment is ruim 85 procent van onze medewerkers VVE-geschoold, maar we gaan voor de 100 honderd procent," vertelt Gaby Alberts, pedagogisch directeur van Berend Botje. "We zijn er trots op dat nu zoveel medewerkers tegelijk hun VVE-opleiding met succes hebben afgerond."

Terug naar overzicht