Aanmelden kinderopvang!

Mooi GGD-rapport voor Kindercentrum Edam-Volendam

01-07-2015

Zowel het kinderdagverblijf als de bso van Kindercentrum Edam-Volendam is zeer positief beoordeeld door de GGD-inspecteur. Het kindercentrum voldoet ruim aan alle gestelde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, pedagogische vaardigheden en informatievoorziening richting ouders.

Mooi GGD-rapport voor Kindercentrum Edam-Volendam

Onaangekondigde controle
In navolging van de Wet kinderopvang worden kinderopvanglocaties jaarlijks onaangekondigd door de GGD gecontroleerd op standaardonderdelen. De inspecteur kijkt ook naar de sfeer op de groepen en of de kinderen het naar hun zin hebben. Het rapport van 2015 laat een mooi resultaat zien voor het kinderdagverblijf en de bso van Berend Botje aan de Keetzijde in Edam.

Sociale vaardigheden
De inspecteur concludeerde bij de observatie in het kinderdagverblijf onder andere dat de pedagogisch medewerkers de kinderen aanmoedigen en helpen om contact met elkaar te maken. "Een deel van de kinderen uit de peutergroep slaapt in de slaapkamer. Er ligt ook een kindje op de bank. Wanneer de kinderen door de beroepskracht uit de slaapkamer worden gehaald, stelt de beroepskracht voor om samen voorzichtig het kindje op de bank wakker te maken en bij de groep te betrekken. De kinderen gaan vervolgens naar de bank en halen het kindje op om ook naar de badkamer te gaan om de kleren weer aan te doen."

Emotionele veiligheid
Bij de observatie op de bso concludeerde de inspecteur onder andere dat de pedagogisch medewerkers actief laten merken dat zij het kind begrijpen en daar adequaat op reageren."Wanneer de beroepskracht het eetmoment in de keuken voorbereidt, zitten de kinderen aan tafel te kletsen. De beroepskracht stimuleert de gesprekken en draagt op een passende manier bij aan de gesprekken en combineert dit met de praktische tafelmoment-zaken. Eén van de kinderen geeft af en toe aan iets te willen vertellen over een gebeurtenis op school maar vindt er nog niet de juiste gelegenheid voor. De beroepskracht signaleert dit en stimuleert het kind zijn verhaal te doen. Het werkt, alle andere kinderen luisteren aandachtig."

Hoge kwaliteit
Kwaliteit staat bij Berend Botje hoog in het vaandel. Alle locaties zijn ingericht volgens de laatste normen en veiligheidseisen. De pedagogisch medewerkers zijn deskundig en in het bezit van de vereiste diploma's. Bovendien volgen de medewerkers regelmatig cursussen om hun kennis te verbreden en te verdiepen.

Wij zijn heel trots dat de inspecteur ons weer een zeer positieve beoordeling heeft gegeven. Het rapport is na te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen www.lrkp.nl.

Terug naar overzicht