Aanmelden kinderopvang!

Mooi rapport BSO Hoorn-Huesmolen

03-10-2016

GGD Inspectierapport BSO Hoorn-Huesmolen

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

 

 

Mooi rapport BSO Hoorn-Huesmolen

Op 27 september is de Berend Botje locatie BSO Hoorn-Huesmolen geïnspecteerd en we hebben een zeer positieve beoordeling ontvangen. Aan alle getoetste voorwaarden is voldaan en er worden geen verbeterpunten genoemd. Daar zijn we erg trots op! Je vindt bij de locatiegegevens een doorlink naar het volledige inspectierapport.

Terug naar overzicht