Aanmelden kinderopvang!

Positief GGD-rapport Peuterspeelgroep De Pierewiet

17-07-2017

Alle locaties voor kinderopvang worden eens per jaar onaangekondigd bezocht door een inspecteur van de plaatselijke GGD. Daarna wordt een officieel inspectierapport op www.lrkp.nl gezet. Op 21 juni 2017 bezocht de inspecteur Peuterspeelgroep De Pierewiet. De inspecties worden uitgevoerd om te controleren of de locaties voldoen aan alle eisen uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Positief GGD-rapport Peuterspeelgroep De Pierewiet

Bevindingen
“Op beide groepen was te zien dat beroepskrachten kinderen op hun eigen niveau benaderen. Beroepskrachten stimuleerden positieve interacties. Op het moment dat een kind iets van een ander kind af wilde pakken, gaf de beroepskracht aan: 'Dan vraag je, mag ik dat nu even gebruiken?'”, aldus de GGD-inspecteur.


Trots 
Wij zijn trots op de resultaten van het GGD onderzoek. Wij zien de positieve bevindingen als een bevestiging van onze inspanningen om de peuterspeelgroep zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Zoals uit het rapport blijkt, nemen wij de aanbevelingen van de GGD serieus en streven wij ernaar om zichtbaar kwalitatief de beste kinderopvang te bieden.

Hier kunt u het volledige GGD-rapport inzien van Peuterspeelgroep De Pierewiet.

Terug naar overzicht