Aanmelden kinderopvang!

Tweede Kamerlid Heerma prijst samenwerking Berend Botje en onderwijs

21-03-2016

Vrijdag 18 maart bracht Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) een bezoek aan twee kleine brede scholen in Den Ilp en Oostzaan. Op een brede school werken school en kinderopvang intensief samen, wat de pedagogische kwaliteit en de doorgaande leerlijn ten goede komt. Kinderen kennen de medewerkers en het gebouw en voelen zich er veilig. Dat is gunstig voor de ontwikkeling van de kinderen.

Tweede Kamerlid Heerma prijst samenwerking Berend Botje en onderwijs

Pieter Heerma toonde zich enthousiast over de manier waarop Kinderopvang Berend Botje en basisscholen De Fuik en De Noorderschool samenwerken in Den Ilp en Oostzaan. Heerma: 'Heel mooi om te zien hoe de samenwerking tussen kinderopvang en school onder één dak vorm krijgt. Dit is een trend die gelukkig op steeds meer plekken in Nederland vorm krijgt. Het sluit ook aan bij de wensen van veel ouders en kinderen. In kleine kernen zie je ook hoe de onderlinge samenwerking de school en de kinderopvang levensvatbaar houdt, wat weer van groot belang is voor de leefbaarheid.' 

Het leerlingaantal en de vraag naar kinderopvang zijn boven verwachting gestegen in Den Ilp en Oostzaan. Het gelukkige huwelijk tussen school en kinderopvang laat zien dat de samenwerking loont, zowel voor ouders en kinderen als voor de gemeenschap als geheel. De partners zijn blij met de belangstelling uit Den Haag en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Terug naar overzicht