Aanmelden kinderopvang!

Vertegenwoordigers Berend Botje nemen bestuur Stichting Peuterspeelzalen Opmeer over

08-03-2016
Per 1 maart 2016 gaan vertegenwoordigers van Kinderopvang Berend Botje het nieuwe bestuur van Stichting Peuterspeelzalen Opmeer (SPO) vormen. Zij nemen de bestuurlijke verantwoordelijkheid over van vertegenwoordigers van Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland (SKO) en Stichting Allure. De SPO en de vier peuterspeelzalen van deze stichting blijven gewoon bestaan en het belangrijkste is dat er voor de peuters zo weinig mogelijk gaat veranderen.

 

Vertegenwoordigers Berend Botje nemen bestuur Stichting Peuterspeelzalen Opmeer over

Door de steeds uitgebreidere wet- en regelgeving op het gebied van peuterspeelzaalwerk/kinderopvang in het algemeen, is het besturen van peuterspeelzalen de afgelopen jaren steeds complexer geworden. In 2014 is daarom al de stap gezet om het bestuur van de stichting, die gesubsidieerd wordt door de gemeente, te professionaliseren door vertegenwoordigers van SKO West- Friesland en Stichting Allure het nieuwe bestuur van de SPO te laten vormen. In overleg met de gemeente en alle betrokken partijen is nu besloten dat zij terugtreden en de bestuurlijke taken worden uitgevoerd door vertegenwoordigers van Kinderopvang Berend Botje.

Het uitgangspunt van de Gemeente Opmeer bij deze bestuurswisseling is dat verdere professionalisering noodzakelijk is, om borg te kunnen blijven staan voor de kwaliteit en continuïteit van het peuterspeelzaalwerk. Berend Botje beschikt over veel pedagogische, administratieve en organisatorische kennis en is bovendien al 25 jaar een bekende naam in de gemeente Opmeer. De gemeente is dan ook blij dat vertegenwoordigers van Berend Botje de bestuurlijke verantwoordelijkheid op zich nemen om het nieuwe bestuur van de SPO te gaan vormen.

Terug naar overzicht