​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Pedagogisch beleid

Kinderopvang van Berend Botje is iets anders dan ‘even oppassen’. Onze gastouders en pedagogisch medewerkers delen de zorg en opvoeding van je kind en stimuleren daarnaast zijn of haar ontwikkeling. Deze taak nemen wij heel serieus. Als kinderopvangorganisatie laten wij ons hierbij inspireren door de pedagogiek van Reggio Emilia en het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)-programma Startblokken. 

Pedagogisch beleid

Over Reggio Emilia

Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke drang om zich te ontwikkelen en de omgeving te onderzoeken. Kinderen leren hierin het meeste van elkaar, ze spreken dezelfde taal en imiteren elkaar. Volgens de visie  van Reggio Emilia zijn er drie pedagogen, waarvan de kinderen onderling de eerste is. Ook de ruimte waarin de kinderen worden opgevangen, de tweede pedagoog, is belangrijk. De ruimte is volledig ingericht om de kinderen te stimuleren op onderzoek uit te gaan. Als derde pedagoog komen de volwassenen, zij observeren de kinderen om erachter te komen wat hun interesses zijn en gaan hierop in. Ze stimuleren de kinderen in hun nieuwsgierigheid en bieden ruimte, materialen en veiligheid om op onderzoek uit te gaan. 

Pedagogische doelen

In de kinderopvang worden de vier opvoeddoelen van Riksen-Walraven nagestreefd. Naast deze basisdoelen hebben we vier subdoelen geformuleerd, die specifiek zijn voor ons. 

  • We bieden kinderen de gelegenheid zelfstandigheid te ontwikkelen en zelfredzaam te worden.
  • We bieden kinderen de gelegenheid om op een eigen manier en op hun eigen tempo talenten en interesses te ontwikkelen.
  • We bieden kinderen de gelegenheid kennis op te doen en inzicht in de wereld om hen heen te verkrijgen.
  • Wij bieden kinderen de gelegenheid om ideeen of gedachten te onderzoeken in creatieve uitingen.

Een verdere uitwerking van deze doelen en meer informatie vind je terug in ons pedagogisch beleid.

  • Je vindt hier een uitgebreidere weergave van onze pedagogische visie voor opvang bij een kindercentrum.
  • Je vindt hier een uitgebreidere weergave van onze pedagogische visie voor opvang bij gastouders.
  • Je vindt hier een uitgebreidere weergave van onze pedagogische visie PeuterPlus

Samenvatting pedagogische visie

Aan de hand van tekeningen en korte teksten ‘lees’ je heel gemakkelijk een samenvatting van onze pedagogische visie in onderstaande infographic. Zo ontdek je eenvoudig wat kinderopvang bij Berend Botje inhoudt. Klik op de afbeelding om het te vergroten.

Vragen over opvoeding?

Als je vragen hebt over de opvoeding van je kind of over het beleid en de visie van Berend Botje, kun je in eerste instantie natuurlijk terecht bij de medewerkers op locatie of je bemiddelingsmedewerker. Je kunt ook altijd contact opnemen met onze deskundige orthopedagoog:

   

Kirsten Frazer, orthopedagoog
k.frazer@berendbotje.nl
Tijdens kantooruren bereikbaar op 088-2337193