Aanmelden kinderopvang!

Samenwerkingspartners & Maatschappelijk betrokken

We willen dat kinderen bij Berend Botje de wereld ontdekken. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat we als organisatie betrokken zijn bij de maatschappij en inspelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. We houden een vinger aan de pols door samen te werken met partners, organisaties en instellingen uit ons brede werkgebied. Omdat we middenin de gemeenschap staan, laten we ons vaak en graag zien op jaarmarkten, plaatselijke feesten en bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Daar hoort ook bij dat we graag onderdak bieden aan stagiaires en een erkend leerbedrijf zijn.

Samenwerking met onderwijs en gemeenten
De kinderopvang in Nederland is constant in beweging. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is bijvoorbeeld dat er steeds intensiever samengewerkt wordt met het onderwijs. Integraal KindCentrum (IKC), brede school, harmonisatie van de peuterspeelzalen: Met het oog op de toekomst neemt Berend Botje vele initiatieven en bepaalt zo mede de koers van deze samenwerking. Een goed voorbeeld is de in 2016 geopende MFA in Oosthuizen, waar onderwijs, kinderopvang en verenigingsleven in één gebouw samenkomen. Vanzelfsprekend onderhouden we goede contacten met tal van scholen, schoolbesturen en de plaatselijke politiek. We verwelkomen ook regelmatig landelijke politici die bij ons, als toonaangevend bedrijf, een kijkje in de keuken willen nemen.

Samen actief
Buiten spelen, bewegen, samen actief bezig zijn: het is voor kinderen van groot belang om gezond op te groeien. Om dit te stimuleren steunt Berend Botje diverse sportverenigingen en werken we samen met bijvoorbeeld een judoschool, zwembaden, speeltuinen en natuurverenigingen. Organisaties voor het goede doel kloppen nooit tevergeefs aan. Zo werken we al jaren mee aan de Unicefloop in het Streekbos en de Speeldag in Hoorn.

Creatief & cultuur
Kinderen zijn onderzoekend en creatief van nature. Daar spelen we op in door samen te werken met bijvoorbeeld Schouwburg Het Park in Hoorn, bioscopen, muziekscholen, musea als het Zuiderzeemuseum en de Westfriese Bibliotheken. We verzorgen met onze creatieve partners ook regelmatig creatieve uitstapjes, cursussen en workshops voor ouders, gastouders, medewerkers en natuurlijk de kinderen. 

Opvoeding
Ook opvoeden moet je leren. Daarom steunen we ouders en gastouders van harte als partner in de opvoeding en zijn we zelf ook nooit uitgeleerd. We betrekken daar graag partijen als Parlan, consultatiebureaus, GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek Waterland, Kraamzorg Omring De Waarden, Diëtistenpraktijk Dieet Compleet, BHV-4You, Schouwburg het Park en Dunstan Babytaal en Babygebaren bij.

Taalakkoord
Als kinderopvangorganisatie en werkgever zijn wij ons bewust van het belang van taal. Taal (lezen en spreken) is in de kinderopvang namelijk van groot belang. Denk hierbij aan protocollen, formulieren en instructies, maar ook aan de voorbeeldfunctie van onze pedagogisch medewerkers richting de kinderen. Een goede taalontwikkeling van de medewerkers dient uiteraard ons bedrijf en de medewerkers, maar uiteindelijk vooral de kennisontwikkeling van kinderen. Daarom zijn wij ondertekenaar van het Taalakkoord. Binnen dit akkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met andere werkgevers in Nederland investeren we in taal!

Europees
Bij Kinderopvang Berend Botje staat ontwikkeling van talent en duurzame inzetbaarheid centraal. Onze talentprojecten worden medegefinancierd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds.