​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Samenwerkingspartners & Maatschappelijke betrokkenheid

We willen dat kinderen bij Berend Botje de wereld ontdekken. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat we als organisatie betrokken zijn bij de maatschappij en inspelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen. We houden een vinger aan de pols door samen te werken met partners, organisaties en instellingen uit ons brede werkgebied. Omdat we middenin de gemeenschap staan, laten we ons regelmatig zien op jaarmarkten, plaatselijke feesten en bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas. Daar hoort ook bij dat we graag onderdak bieden aan stagiaires en een erkend leerbedrijf zijn.

Samenwerking met onderwijs en gemeenten
De kinderopvang in Nederland is constant in beweging. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is bijvoorbeeld dat er steeds intensiever samengewerkt wordt met het onderwijs. Integraal KindCentrum (IKC), brede school, harmonisatie van de peuterspeelzalen: met het oog op de toekomst neemt Berend Botje vele initiatieven en bepaalt zo mede de koers van deze samenwerking. Voorbeelden daarvan zijn het MFA De Groote Molen in Oosthuizen, Kindcentrum De Droomgaard in Avenhorn en Kindcentrum Het Anker in Enkhuizen, waar onderwijs, kinderopvang en verenigingsleven samenkomen onder één dak. Vanzelfsprekend onderhouden we nauwe contacten met tal van scholen, schoolbesturen en de plaatselijke politiek. We verwelkomen ook regelmatig landelijke politici die bij ons, als toonaangevend bedrijf, een kijkje in de keuken willen nemen.

Bij ons staat niet alleen de groei en ontwikkeling van de kinderen centraal, maar ook die van onze medewerkers. Via onze eigen Berend Botje Academie bieden we tal van trainingen, cursussen en opleidingen. We werken onder andere samen met Horizon College Alkmaar, Horizon College Hoorn en ROC Amsterdam.

Samen actief
Buiten spelen, bewegen, samen actief bezig zijn: het is voor kinderen van groot belang om gezond op te groeien. Om dit te stimuleren steunt Berend Botje diverse sportverenigingen en werken we samen met bijvoorbeeld een judoschool, zwembaden, speeltuinen en natuurverenigingen. Bovendien werken we al jaren mee aan de Unicefloop in Hoorn en de Battle4life.

Goede doelen
Wij zetten ons graag en vaak in voor goede doelen en initiatieven. Zo steunt Berend Botje de CliniClowns door een grote hoeveelheid mobieltjes of lege cartridges in te zamelen. Met de opbrengst hiervan helpt Cliniclowns nog meer zieke en gehandicapte kinderen aan ontspanning en een lach. Daarnaast leveren we jaarlijks een bijdrage aan de Appeltaartjesactie die restaurant De Tuynkamer in Hoorn organiseert voor Stichting Hartekind. Veel locaties halen bovendien tijdens hun zomerfeest geld op voor een zelf gekozen goede doel.

Creatief & cultuur
Kinderen zijn onderzoekend en creatief van nature. Daar spelen we op in door samen te werken met bijvoorbeeld Schouwburg Het Park in Hoorn, bioscopen, muziekscholen, musea als het Zuiderzeemuseum en de Westfriese Bibliotheken. We verzorgen met onze creatieve partners ook regelmatig creatieve uitstapjes, cursussen en workshops voor ouders, gastouders, medewerkers en natuurlijk de kinderen. 

Opvoeding
Ook opvoeden moet je leren. Daarom steunen we ouders en gastouders van harte als partner in de opvoeding en zijn we zelf ook nooit uitgeleerd. We betrekken daar graag partijen als Parlan, consultatiebureaus, GGD Hollands Noorden, GGD Zaanstreek Waterland, Diëtistenpraktijk Dieet Compleet, BHV-4YOU en Dunstan Babytaal en Babygebaren bij.

Taal(akkoord)
Als kinderopvangorganisatie en werkgever zijn wij ons bewust van het belang van taal. Taal (lezen en spreken) is in de kinderopvang namelijk van groot belang. Denk hierbij aan protocollen, formulieren en instructies, maar ook aan de voorbeeldfunctie van onze pedagogisch medewerkers richting de kinderen. Een goede taalontwikkeling van de medewerkers dient uiteraard ons bedrijf en de medewerkers, maar uiteindelijk vooral de kennisontwikkeling van kinderen. Daarom zijn wij ondertekenaar van het Taalakkoord. Binnen dit akkoord verbeteren werkgevers de taalvaardigheid van hun medewerkers. Samen met andere werkgevers in Nederland investeren we in taal!

Samenwerking met de bibliotheken
Op bijna al onze locaties is er een collega die zorgt voor het voorleesbeleid op de groepen. Zij heeft hiervoor een speciale training gevolgd en werkt veel samen met de bibliotheken in de buurt.

Talentprojecten - mede mogelijk gemaakt door het ESF
Bij Kinderopvang Berend Botje staat ontwikkeling van talent en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers centraal. Dit geven wij onder meer vorm in ons Project Werkgeluk. Onze talentprojecten worden mede gefinancieerd met middelen uit het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.