​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Tarieven kinderopvang 2021

Ook de kinderopvang heeft te maken met grote onzekerheid in 2021 vanwege de gevolgen van de coronacrisis, zoals uitval van medewerkers en mogelijk verlies van klanten als gevolg van werkloosheid. Ook stijgen de kosten in 2021.

Oorzaken kostenstijging hele dagopvang (kinderdagverblijf)

 • Stijgende loonkosten
  Het overgrote deel van de kosten van Kinderopvang Berend Botje bestaat uit loonkosten. Door de nieuw ingevoerde cao hebben we in 2021 te maken met een loonkostenstijging van minimaal 4,42%.
 • Inflatiecorrectie op overige kosten
  Wij volgen het advies van het Centraal Plan Bureau om de verwachte kostenstijging van 0,3% op de overige kosten (zoals huisvesting, energie, voeding en vervoer) door te berekenen.

Gevolgen voor de uurprijs
De totale kostenstijging voor de hele dagopvang is 4,72%. Echter met het oog op de concurrentiepositie en de te verwachten vraaguitval heeft Berend Botje er voor gekozen, in overleg met de Centrale Oudercommissie, het tarief met niet meer dan 1,75% te verhogen. Hierdoor blijft het tarief dichter bij het fiscaal maximum uurtarief en vallen kosten voor ouders relatief lager uit.

Oorzaken kostenstijging buitenschoolse opvang

 • Stijgende loonkosten
  Het overgrote deel van de kosten van Kinderopvang Berend Botje bestaat uit loonkosten. Door de nieuw ingevoerde cao hebben we te maken met een loonkostenstijging in 2021 van minimaal 3,54%.
 • Inflatiecorrectie op overige kosten
  Wij volgen het advies van het Centraal Plan Bureau om de verwachte kostenstijging van 0,53% op de overige kosten (zoals huisvesting, energie, voeding en vervoer) door te berekenen.

Gevolgen voor de uurprijs
De totale kostenstijging voor de buitenschoolse opvang is 3,54%. Deze kostenstijging wordt nog iets gedempt door efficiencyvoordelen als gevolg het gebruik van een vereenvoudigd berekeningssysteem voor de bso-uren. Met het oog op de concurrentiepositie en de te verwachten vraaguitval heeft Berend Botje er voor gekozen, in overleg met de Centrale Oudercommissie, het tarief met niet meer dan 1,75% te verhogen. Hierdoor blijft het tarief dichter bij het fiscaal maximum uurtarief en vallen de kosten voor ouders relatief lager uit.

Wat betekent dit voor je?
Voor je persoonlijke situatie kun je het beste een kostenindicatie maken op onze website.