​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Wenbeleid

In het begin zal je kind moeten wennen aan de nieuwe omgeving; het doet immers veel nieuwe indrukken op. Je kind heeft daarom extra tijd en aandacht nodig. Gedurende de wenperiode wordt, uiteraard in overleg met jou, het aantal uren opvang dat je kind bij ons aanwezig is langzaam opgebouwd. We raden je aan om twee weken vóórdat je (weer) start met werken, te beginnen aan de wenperiode. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je kind in deze periode eerder op moet halen omdat het daar behoefte aan heeft. Door een wenperiode in te bouwen, kunnen je kind en jij rustig wennen aan de nieuwe situatie. 

Wennen vóór start overeenkomst

  • De eerste halve dag wennen mag plaatsvinden vóór de startdatum van de overeenkomst. Deze halve dag wennen is bij voorkeur op een overeengekomen opvangdag. Indien dit niet mogelijk is, mag je kind ook op een andere dag wennen.

Wennen na start overeenkomst

  • Een tweede halve dag en de daaropvolgende hele wendag vindt plaats na de startdatum van de overeenkomst. Deze wenmomenten zijn op de overeengekomen opvangdagen.