Aanmelden kinderopvang!

Wenbeleid

In het begin zal je kind moeten wennen aan de nieuwe omgeving, het doet immers veel nieuwe indrukken op. Je kind heeft daarom extra tijd en aandacht nodig. Gedurende de wenperiode wordt, uiteraard in overleg met jou, het aantal uren opvang dat je kind bij ons aanwezig is langzaam opgebouwd. Het kan zijn dat je je kind in de wenperiode eerder op moet halen, als het wennen wat langzamer gaat. Het is daarom aan te raden de opvang twee weken eerder te starten. Je kind is dan gewend als je je werkzaamheden op de opvangdagen gaat hervatten.

 

Voor aanvang overeenkomst
De eerste halve dag wennen mag plaats vinden voor aanvang van de overeenkomst. Deze halve dag wennen is bij voorkeur op een overeengekomen opvangdag, maar indien dit niet mogelijk is, mag je kind ook op een andere dag wennen.

Na start overeenkomst
Een tweede halve dag en de daarop volgende hele wendag vindt plaats na start van de overeenkomst. Deze wenmomenten zijn op de overeengekomen opvangdagen.