Aanmelden kinderopvang!

Wenbeleid

In het begin zal uw kind moeten wennen aan de nieuwe omgeving, het doet immers veel nieuwe indrukken op. Uw kind heeft daarom extra tijd en aandacht nodig. Gedurende de wenperiode  wordt, uiteraard in overleg met u, het aantal uren opvang dat uw kind bij ons is langzaam opgebouwd. Het kan zijn dat u in de wenperiode uw kind eerder op moet halen als het wennen wat langzamer gaat. Het kan hierdoor verstandig zijn de opvang twee weken eerder te starten. Uw kind is dan gewend als u uw werkzaamheden op de opvangdagen gaat hervatten.

 

Voor aanvang overeenkomst
De eerste halve dag wennen mag plaats vinden voor aanvang van de overeenkomst. Deze halve dag wennen is bij voorkeur op een overeengekomen opvangdag, maar indien dit niet mogelijk is, mag uw kind ook op een andere dag wennen.

Na start overeenkomst
Een tweede halve dag en de daarop volgende hele wendag, vindt plaats na start van de overeenkomst. Deze wenmomenten zijn op de overeengekomen opvangdagen.