Aanmelden kinderopvang!

Gastouder worden?

Berend Botje is een groot, professioneel en vooruitstrevend gastouderbureau. We verzorgen de opvang van 1.700 kinderen in bijna heel Noord-Holland. Werk je graag met kinderen en wil je dit combineren met je eigen gezin? Dan is werken als gastouder een ideale combinatie.

Als gastouder:

  • Geef je zelf aan hoeveel en welke dagen je wilt werken
  • Ontvang je per kind per uur een vergoeding
  • Volg je een basistraining bij Berend Botje
  • Word je professioneel begeleid door een bemiddelingsmedewerker
  • Verzorgt Berend Botje de administratie en uitbetaling
  • Kun je gebruik maken van onze gratis uitleenservice

Belangstelling? Meld je hier aan voor een vrijblijvend gesprek met één van onze bemiddelingsmedewerkers.

Eerste kennismaking
Na je aanmelding volgt altijd een persoonlijk intakegesprek met een van onze bemiddelingsmedewerkers bij je in de buurt. Dan bespreken we al je wensen, kansen en bijzonderheden. Natuurlijk praten we ook over je ideeën over opvoeding en verzorging, zodat we straks een gezin aan je kunnen koppelen dat bij jou past. Ook beoordelen we de opvanglocatie, in de meeste gevallen je eigen woning, op een aantal punten en veiligheidsaspecten die o.a. zijn bepaald door de GGD.

Voldoen aan de eisen
Wil je echt aan de slag als gastouder bij Berend Botje, dan bespreken we het vervolgtraject. Misschien voldoe je nog niet aan alle opleidingseisen, misschien zijn er aanpassingen aan je woning of inrichting nodig. Daar vinden we samen altijd een oplossing voor. Voor spullen als een box, wandelwagen of speelgoed hebben we een gratis uitleenservice voor al onze gastouders. Meer informatie over de uitleenservice is hier te vinden. Bij opleiding en training zie je wat Berend Botje voor je doet om te helpen zodat je voldoet aan alle wettelijke opleidingseisen.

Begeleiding en ondersteuning
Je bemiddelingsmedewerker komt meerdere malen per jaar bij je langs. In ieder geval voor een jaarlijkse risico-inventarisatie op de opvanglocatie en voor een voortgangsgesprek. Ook voor kennismakingen en zogenaamde koppelingsgesprekken met ouders. Je kunt ook altijd bij de bemiddelingsmedewerker terecht met je vragen. Al onze bemiddelingsmedewerkers zijn pedagogisch geschoold en kunnen je dus helpen met deskundig advies. Bovendien hebben we een eigen orthopedagoog die beschikbaar is voor pedagogisch advies.

Inkomsten
Als gastouder ben je niet in dienst van het gastouderbureau. Je ontvangt een opvangvergoeding per uur per kind. Dit zijn onze Richtlijnen Opvangvergoeding.

Uitbetaling
Gastouderbureau Berend Botje vervult voor alle gastouders de zogenoemde kassiersfunctie. Dit betekent dat wij onze gastouders uitbetalen namens de ouders. Via ons klantportaal mijnberendbotje.nl registreer je per kind per dag de opvangtijden. Aan het eind van de maand geef je de totale uren online akkoord. De ouders ontvangen hiervan automatisch bericht zodat zij de uren kunnen controleren en ook online akkoord kunnen geven. Vervolgens sturen wij een factuur aan de ouders. De uitbetaling van de opvanguren vindt plaats wanneer wij het geld van de ouders hebben ontvangen. Rond de 15e van elke maand ontvang je per bank de vergoeding over de voorgaande maand.

Gastouder en de belastingdienst
Voor de belastingdienst geef je inkomsten uit gastouderopvang op onder 'Inkomsten uit overige arbeid'. Deze worden in het huidige belastingstelsel met een normaal tarief belast. Lees meer over dit onderwerp in onze brochure Gastouders en de fiscus.