​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Meest gestelde vragen

1. Aan welke eisen moet ik voldoen om gastouder te worden?

De belangrijkste eis is dat je als gastouder weet wat het is om de verantwoordelijkheid voor een kind te dragen. Daarom werken wij alleen met gastouders van 21 jaar en ouder en stellen wij een basistraining van drie avonden verplicht. De overige eisen die we stellen, lees je hier: selectiecriteria gastouders Berend Botje.

Daarnaast stelt de overheid ook bepaalde kwaliteitseisen aan gastouders. Deze vind je op de site van de Rijksoverheid.

2. Hoe kan ik laten zien dat ik aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoe?

Als je voldoet aan alle eisen, dan wordt je geregistreerd in het Landelijke Register Kinderopvang (het LRK). Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan geregistreerd in dit register. Het LRK is openbaar en kun je raadplegen via landelijkregisterkinderopvang.nl.

3. Wat zijn mijn inkomsten als gastouder?

Jouw inkomsten bestaan uit de opvangvergoeding per uur per kind die je ontvangt van de ouder. Als Gastouderbureau Berend Botje geven wij samen met de oudercommissie ieder jaar advies over de hoogte van de opvangvergoeding, of wel het adviesuurtarief. Voor 2022 is dit adviesuurtarief op € 5,41 gezet. Dit tarief is een advies, dus je kunt er als gastouder voor kiezen om een ander uurtarief te hanteren.

4. Hoeveel belasting moet ik over deze inkomsten betalen?

Je geeft je inkomsten uit gastouderopvang op onder "Inkomsten uit overige arbeid". Hierover betaal je meestal het reguliere belastingtarief. Het exacte percentage is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Wil je hier meer over weten, lees dan onze brochure 'Gastouders & de fiscus'.

5. Wanneer wordt mijn verdiende geld overgemaakt?

In de regel ontvang je het opvanggeld rond de 8e van de maand na afloop van de maand waarin de opvang heeft plaatsgevonden. Omdat wij wettelijk verplicht zijn jou namens de ouders uit te betalen kunnen wij je pas uitbetalen als de betaling van de ouders bij ons binnen is.

6. Waarom heb ik nog geen betaling ontvangen?

Zoals we bij vraag 5 hebben uitgelegd, hebben wij als Gastouderbureau een kassiersfunctie. Als de ouders hun factuur nog niet betaald hebben, dan kunnen wij jou dus nog niet betalen. 

7. De ouder komt het kind regelmatig eerder halen dan afgesproken, kan ik dan de afgesproken uren schrijven?

Ja, je kan de uren schrijven tot het tijdstip dat het kind eigenlijk opgevangen zou worden i.v.m. beschikbaarheid.

8. Krijg ik ieder jaar een jaaropgave?

Ja, deze kun je jaarlijks rond eind februari/begin maart downloaden via het klantenportaal gast.ouderportaal.nl.

9. Hoe kan ik inloggen op het gastouderportaal

Je hebt van ons unieke inloggegevens gekregen voor het gastouderportaal. Dit is een beveiligde omgeving. De link voor het klantenportaal is gast.ouderportaal.nl. Op dit gastouderportaal (klantenportaal) kun je o.a. de opvanguren invullen en accorderen en hier kun je documenten inzien zoals protocollen, facturen en jaaropgaven.

10. Hoeveel kinderen mag ik tegelijk opvangen?

Hoeveel kinderen je mag opvangen hangt af van de leeftijd van de kinderen. Let hierbij wel op dat je je eigen kinderen tot 10 jaar mee moet tellen als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Ook vriendjes en vriendinnetjes tot 10 jaar die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen mee.

De wettelijke aantallen zijn als volgt:

  • Maximaal vijf kinderen: als alle kinderen die tijdens de opvang aanwezig zijn, jonger zijn dan 4 jaar dan is het maximum vijf kinderen. Dit is inclusief je eigen kinderen (en vriendjes en vriendinnetjes).
  • Maximaal zes kinderen: als je ook kinderen opvangt die 4 jaar of ouder zijn. Is dit het geval dan mag je maximaal zes kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Ook dit maximum is inclusief je eigen kinderen tot 10 jaar (en vriendjes en vriendinnetjes).

Houd er bij bovenstaande maxima wel rekening mee dat je nooit meer dan vier kinderen onder de 2 jaar mag opgevangen (inclusief je eigen kinderen). En van die vier mogen er maximaal twee kinderen jonger zijn dan 1 jaar (inclusief je eigen kinderen).

We houden bij het bepalen van het maximale aantal gastkinderen altijd rekening met de landelijke vastgesteld voor de gastouderopvang. Maar daarnaast kijkt de bemiddelingsmedewerker voor een plaatsing ook naar de geschiktheid van je opvangruimte en je expertise als gastouder. Is er voldoende speelruimte? Welke zorg heeft een kind nodig en kan je dit bieden? Het kan zijn dat de bemiddelingsmedewerker aangeeft dat je minder kinderen kunt opvangen dan de landelijke norm.

11. Wat moet ik een ziek kind altijd opvangen?

Nee, dat hangt er vanaf. Als een kind ziek is kan het niet altijd naar de gastouder. Je hebt als gastouder niet altijd voldoende ruimte en mogelijkheden om een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. Je zult dus per keer moeten bekijken en overleggen met de ouder of je plek heb om het zieke kind op te vangen.

Het is belangrijk dat je hierover voordat je een overeenkomst sluit met een ouder, duidelijke afspraken over maakt.

12. Hoeveel tijd zit er tussen het moment van aanmelding en de start van de opvang?

Dit is moeilijk aan te geven, omdat elke situatie verschillend is vanwege het samenspel van vraag en aanbod.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.