​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Meest gestelde vragen

1. Aan welke eisen moet ik voldoen om gastouder te worden?

In de eerste plaats geldt uiteraard dat een gastouder lief en zorgzaam is voor kinderen en dat de gastouder weet wat het is om verantwoordelijkheid voor een kind te dragen. Daarnaast stellen wij een minimumleeftijd van 21 jaar. Nieuwe gastouders volgen bij Berend Botje een verplichte basistraining van drie avonden. Zie voor de eisen de selectiecriteria.

De overheid stelt ook bepaalde kwaliteitseisen aan gastouders. Voor meer informatie klik hier.

2. Waar is te vinden dat een gastouder voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en dus opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)?

Alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang staan geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit register is openbaar en te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

3. Hoeveel verdien ik als gastouder?

Ieder jaar komen wij met de oudercommissie tot een adviestarief voor de gastoudervergoeding. Voor 2021 is dat € 5,30. Dit is een advies, dus het staat een gastouder vrij om een afwijkend uurtarief te hanteren. Op deze pagina staat nog meer informatie over de inkomsten van de gastouder. 

4. Hoeveel belasting moet ik over dit bedrag betalen?

Over het ontvangen bedrag dient in de regel het reguliere belastingtarief betaald te worden. Het exacte percentage is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Zie ook onze brochure 'Gastouders & de fiscus'.

5. Wanneer wordt mijn verdiende geld overgemaakt?

In de regel ontvang je het opvanggeld rond de 8e van de maand na afloop van de maand waarin de opvang heeft plaatsgevonden. Omdat wij wettelijk verplicht zijn jou namens de ouders uit te betalen kunnen wij je pas uitbetalen als de betaling van de ouders bij ons binnen is.

6. Waarom heb ik nog geen betaling ontvangen?

Het kan zijn dat de ouders hun factuur nog niet betaald hebben. In dat geval kan Berend Botje je nog niet uitbetalen in verband met de wettelijke kassiersfunctie. 

7. De ouder komt het kind regelmatig eerder halen dan afgesproken, kan ik dan de afgesproken uren schrijven?

Ja, je kan de uren schrijven tot het tijdstip dat het kind eigenlijk opgevangen zou worden i.v.m. beschikbaarheid.

8. Ontvang ik automatisch een jaaropgave?

Ja, deze komt jaarlijks rond eind februari/begin maart beschikbaar op ons klantenportaal gast.ouderportaal.nl.

9. Waar kan ik inloggen op het klantenportaal van het gastouderbureau

De link voor het klantenportaal is gast.ouderportaal.nl. Alle klanten en gastouders van het gastouderbureau ontvangen na retourontvangst van de (eerste) opvangovereenkomst van ons de unieke inloggegevens voor deze beveiligde omgeving. Op dit klantenportaal kan je o.a. de opvanguren invullen en accorderen en je kan documenten inzien zoals facturen en jaaropgaven.

10. Hoeveel kinderen mag ik tegelijk opvangen?

Het aantal kinderen dat je tegelijk mag opvangen hangt af van de leeftijd. Je eigen kinderen tot 10 jaar tellen mee als zij aanwezig zijn tijdens de opvang. Vriendjes en vriendinnetjes tot 10 jaar die tijdens de opvang aanwezig zijn, tellen ook mee.

De normen zijn als volgt:

- Je mag maximaal vijf kinderen opvangen als alle kinderen jonger zijn dan 4 jaar, inclusief je eigen kinderen.
- Je mag (als er kinderen bij zijn die 4 jaar of ouder zijn) maximaal zes kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief je eigen kinderen tot 10 jaar.

Er mogen nooit meer dan vier kinderen onder de 2 jaar worden opgevangen (incl. je eigen kinderen) en van die vier mogen er maximaal twee kinderen jonger zijn dan 1 jaar (inclusief je eigen kinderen).

Deze normen zijn landelijke vastgesteld voor de gastouderopvang. Hiernaast kijkt de bemiddelingsmedewerker voor een plaatsing ook naar de geschiktheid van je opvangruimte en je expertise als gastouder. Is er voldoende speelruimte? Welke zorg heeft een kind nodig en kan je dit bieden? Aan de hand hiervan bepaalt de bemiddelingsmedewerker of het maximum aantal op te vangen kinderen geplaatst kan worden of dat je minder kinderen kunt opvangen.

11. Wat moet ik doen in geval van ziekte van een kind?

Als een kind ziek is kan het niet altijd naar de gastouder. De gastouder heeft niet altijd
voldoende ruimte en mogelijkheden om een ziek kind de zorg en aandacht te geven die het nodig heeft. De gastouder zal iedere situatie individueel bekijken en aangeven wat haar mogelijkheden zijn om een ziek kind op te vangen. Voor de start van de opvang worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de gastouder en de ouder over het opvangen van een ziek kind.

12. Hoeveel tijd zit er tussen het moment van aanmelding en de start van de opvang?

Dit is moeilijk aan te geven, omdat elke situatie verschillend is vanwege het samenspel van vraag en aanbod.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement of onze privacyverklaring.