Aanmelden kinderopvang!

Hoe wijzigingen doorgeven voor kinderopvangtoeslag

  • U controleert of het inkomen bij de Belastingdienst correct is. Een juist toetsingsinkomen is belangrijk om de kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst goed te laten berekenen. Door uw inkomen iets hoger in te schatten voorkomt u een eventuele terugbetaling aan de Belastingdienst indien uw definitieve inkomen hoger uitvalt. Voor een berekening van uw inkomen verwijzen wij u naar een rekenmodel van de Belastingdienst, klik hier
  • U berekent via de kostenindicatie 2019 het uurtarief bij het gewenste gemiddeld aantal opvanguren per maand, of u gebruikt de gegevens uit de toegestuurde kostenindicatie.
  • U geeft de wijziging(en) per 1 januari 2019 door aan de Belastingdienst. Deze wijziging kunt u doorgeven zodra het wijzigingsprogramma toeslagen 2019 beschikbaar is. Waarschijnlijk is dat eind november. Wij adviseren u de wijziging uiterlijk 31 december 2018 door te geven.

Let op!

  • De Belastingdienst continueert automatisch het voorschot kinderopvangtoeslag 2018 in 2019. Hiervan ontvangt u nog in 2018 een beschikking via de Berichtenbox op Mijn Overheid.nl. De tarief- en eventuele urenwijzigingen voor 2019 zijn daarin nog niet verwerkt. Hiervan krijgt u in 2019 een nieuwe beschikking van de Belastingdienst.
  • Heeft u meerdere gastouders? Geef dan uw wijziging kinderopvangtoeslag als volgt door; Gastouder A; 70 uur per maand, gastouder B 20 uur per maand. U berekent het uurtarief voor opvang bij 90 uur per maand op de kostenindicatie 2019. Dit uurtarief geeft u bij beide gastouders op.