​​​​​​
Aanmelden kinderopvang!

Kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is een opvang voor kinderen van nul tot vier jaar. Tot het moment dat kinderen naar de basisschool gaan, kunnen ouders hun kind laten opvangen bij het kinderdagverblijf. Hoe vaak het kind naar de opvang gaat, bepalen de ouders zelf.

Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf van Berend Botje

Bij Kinderopvang Berend Botje is jouw kind een of meerdere dagen welkom bij ons kinderdagverblijf. Wij hebben diverse locaties, waardoor er altijd een bij jou in de buurt is. Van 07.00 uur tot 18.30 uur vangen wij jouw kind op. Bij het halen en brengen is altijd een persoonlijke overdracht, zodat jij weet hoe de dag is verlopen.

Het kinderdagverblijf van Berend Botje is een veilige, vertrouwde en leuke omgeving. Onze medewerkers op het kinderdagverblijf zijn goed opgeleid en houden rekening met alle kinderen. Zij bieden ieder kind persoonlijke aandacht en zijn lief en enthousiast.

Ontwikkeling op kinderdagverblijf

Bij ons kinderdagverblijf staat de ontwikkeling van het kind voorop. Wij gunnen de kinderen de best mogelijke kansen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hier houden wij rekening mee op het kinderdagverblijf. Onze medewerkers kijken per kind waar hij of zij aan toe is en moedigen het kind aan om te spelen. Dat is namelijk de basis van ontdekken, ontwikkelen en leren.

Dagindeling kinderdagverblijf

Kinderen hebben behoefte aan structuur en regelmaat. Daarom bieden wij op het kinderdagverblijf vaste momenten aan voor eten en drinken, rustmomenten en ligt het speelgoed op vaste plekken. Daarnaast zijn er een aantal terugkerende onderdelen zoals een liedje zingen voor het eten en verjaardagen worden gevierd in de kring. Dit biedt kinderen houvast en zorgt ervoor dat ze onbevangen kunnen spelen en reageren.

Wennen op het kinderdagverblijf

Bij Berend Botje laten we jouw kind en jou graag wennen aan het kinderdagverblijf. Jullie zijn welkom voor een rondleiding en er vindt altijd een uitgebreid persoonlijk intakegesprek plaats. Daarnaast is het mogelijk dat jouw kind in overleg eerst een paar uurtjes komt op het kinderdagverblijf in plaats van direct een hele dag.

Klik hier voor meer informatie over het kinderdagverblijf. Wil je jouw kindje aanmelden voor het kinderdagverblijf van Berend Botje? Klik dan hier

Op zoek naar een kinderdagverblijf in jouw buurt?